Maigi Peeduli • 18. jaanuar 1999 kell 22:00

Valmistamise täpsus ja tehnoloogia tagavad luku vargakindluse

Luku vargakindlust hinnates tuleb tähelepanu pöörata nii luku mehaanilisele tugevusele kui ka muukimiskindlusele. Viimane on oluline just seetõttu, et muukimine on tegevus, mis võimaldab siseneda käratult. Mida rohkem kära tekitab luku lõhkumine, seda tõenäolisemalt võib keegi näha ning vargad teie ukse kallale ei kipu.

Luku keskmeks on lukusüdamik. Selle ehituse põhimõte ja täpsus määrab luku muukimiskindluse.

Mida rohkem tihvte või plaate lukusüdamikus, seda vastupidavam on lukk muukimisele. Tihvtide arvu südamikus tähistavad võtme sakivahed (mitte sakid).

Enamikul endistes sotsmaades toodetud, ning suurel osal Euroopast imporditud lukkudel on viietihvtised südamikud. Rootsi standardite järgi peab aga välisuksel kasutama seitsmetihvtiseid südamikke.

Muukimiskindluse seisukohalt on väga oluline südamiku valmistamise täpsus. Täpsust näitab lubatud tolerants võtmevalmistamisel ehk teisisõnu, kui palju võib võtmevalmistamisel eksida, et võti veel lukku avaks. Parimatel lukufirmadel on täpsuse lubatud kõikumine +0,00--0,04 mm. Pisutki ebatäpsemalt valmistatud võtmed lukku ei ava.

Infot tolerantsi kohta võib küsida lukupoodidest või ka tootjate esindustelt. Lisaks kasutavad paremad tootjad lukusüdamikes kõikvõimalikke muukimist raskendavaid detaile.

Muukimiskindluse hindamisel pöörake tähelepanu ka võtmeprofiilile (pikisooned võtme küljel). Profiil peab olema piisavalt liigendatud, et ei tekiks ühtset sirget kontuuri. Sellisel juhul on muukraua liikumine takistatud ning võimalikud murdmisvahendid, näiteks titaanvõti, ei lähe üldse sisse.

Viletsast materjalist südamikud on kergemini lõhutavad. Nad ka kuluvad kergemini, suurte lõtkudega ja kulunud lukke on aga kergem muukida.

Lõhkumise seisukohalt on oluline südamiku väljaulatuvus ukse tasapinnast. Kõige vandaalikindlamad on plaatmuuklukud (nn Buratino- või aidavõtmega lukud).

Nende lukkude turvalisuse hindamisel pole oluline ei luku ega võtme suurus, vaid eelkõige valmistamise täpsus ja plaatide arv.

Plaatide arvu näitavad sakid võtmel, kusjuures on täiesti ükskõik, kas sakid on ühel või mõlemal pool võtit. Suurem plaatide arv ja täpsem valmistamine võimaldab suuremat võtmekombinatsioonide arvu. Viimane näitab, kui suure tõenäosusega võib veel kellelgi olla teiega identne võti.

Samas on kombinatsioonide arv ka omamoodi kvaliteedi ja turvalisuse näitaja, kuna täpsem valmistamine võimaldab rohkem erinevaid sakikõrgusi, seega rohkem kombinatsioone. Viletsamad plaatmuuklukud on kõigest 5 plaadi ja 1000 kombinatsiooniga, tugevamad 9 plaadi ja rohkem kui 10 000 võtmekombinatsiooniga.

Lisaks kehvale muukimiskindlusele võib ebatäpsel ja kehval lukul tihti juhtuda, et ühe sakikõrguse võrra erinev võti avab teise luku.

Hetkel kuum