18. jaanuar 1999 kell 22:00

Varas jõudis rohkem

Eelmisel aastal tegutsesid vargad 1997. aastaga võrreldes aktiivsemat kõikidel aladel, suurendades varguste arvu Eestis kokku 3068 võrra ehk 11,2%.

Tallinna Põhja politseiosakonna ülemkomissar peab selle põhjuseks tõsiasja, et osale Eesti elanikest pole vargus, nagu varem, rikkamaks saamise abinõu, vaid igapäevane tegevus enda elatamiseks.

Narkokuritegevus kasvas enam kui kaks korda, mis narkomaania hoogustumise kõrval seletub ka narkokuritegude väikese arvuga aastal 1997.

Vargused autodest kasvasid kolmandiku, autode ärandamine neljandiku võrra. Politseipoolsete probleemide kõrval aitavad sellel tendentsil juba mitmeid aastaid kesta autode arvu pidev suurenemine, nende parkimis- ja hoiukohtade nappus, vähene varustatus turvaseadmetega ja inimeste harjumus esemeid autosse jätta.

Kuritegevuse üldise suurenemise taustal näitasid üllatavana kahanemist tapmiskatsed (-24,6%), üliraskete kehavigastuste tahtlik tekitamine (-15,5%) ja vägistamised (-49,4%). Politsei esindajate sõnul on selle taga politsei põhjalikum töö raskemate juhtumitega.

Piirkondadest suurenes kuritegevus kolmandiku võrra Tartu- ja Läänemaal, neljandiku võrra Harju- ja Põlvamaal. Kahanemistendents oli märgatav Raplamaal.

Avastati keskmiselt iga neljas kuritegu. Suurima protsendiga olid taditsiooniliselt saared ja Lääne-Virumaa. Alla poole kuritegudest avastati kaheksas maakonnas. Kõige väiksem oli protsent Tallinnas, kus kuritegusid kõige rohkem.

Kuritegevus puudutas eelmisel aastal ka meie ettevõtet. Ehitusplatsidelt varastati materjale ja väikevahendeid, rööviti laevakompanii kassa.

Kuigi eelmine aasta tundus vahejuhtumitele vaatamata ülemöödunust turvalisem, arvan, et tuleks lõpetada politseijuhtide pidev vahetamine ning politsei reformimine.

Ühiskonnas tuleb luua usalduslikud suhted rahva ja politsei vahel, tingimused, et iga kodanik saaks julgelt osaleda korrakaitses.

Teisalt tuleb hoolitseda ka selle eest, et inimestel oleks enda teostamiseks mitmekülgseid võimalusi. Kui noorel pole oma kõige aktiivsemas tegutsemiseas võimalik minna spordiväljakule ja huvialaringi, kuhu ta siis läheb?

Eelmine aasta ei tundunud mulle sugugi nii turvalisena kui üle-eelmine. Kaks korda tahtsid kurjategijad tungida minu koju, kord kontorisse. Õnneks on mõlemad paigad turvafirma valve all.

Kokkupuuted kuritegevusega pole tekitanud minus hirmu, küll aga muret ühiskonnas toimuva pärast.

Üks lahendusi olukorra parandamisel oleks, et inimesed ise muutuksid aktiivsemaks, tähelepanelikumaks, aitaksid kaasa nii kuritegude ärahoidmisele kui avastamisele.

Tõsta tuleks politsei tegevuse tõhusust ja sedakaudu ka tema autoriteeri, täiendada puudulikku seadustikku, parandada majanduskeskkonda, lahendada sotsiaalseid probleeme.

Hetkel kuum