31. jaanuar 1999 kell 22:00

Kokkuhoid eeldab mingitki sissetulekut

Pea iga ettevõtte juhi jutus kõlavad mõtted, et hoiame kulusid kokku, kärbime reklaamiraha, ootame ja vaatame, mis üldse saab.

Igal firmajuhil on kindlasti ka nn must stsenaarium, mille tulekut kardetakse ja mille tõttu kärbitakse kulusid. Vaadeldes valitsevat turusituatsiooni, võib öelda, et need juhid tegutsevad nutikalt. Ometi saab kulusid kärpida vaid siis, kui on olemas elementaarne sissetulek. Selgelt eristuvad kahel viisil tegutsevad firmad: ühed ootavad ja vaatavad, mis turul toimub; teised otsivad uusi lahendusi.

Inimene on palju kasulikku õppinud looduselt. Ka siin saab õppida loodusest, s.o looma- ja taimeriigist ja nende võimest kohaneda elutingimustega. Edukamad on need liigid, mis suudavad kohaneda uutes keskkonna tingimustes. Isenditest jäävad ellu need, kellel on geneetiliselt paremad eeldused ja rohkem «õnne» elukeskkonnas.

Majanduskeskkonnas sõltub edukus äriideest, turu ostujõust ja rasketel aegadel eriti inimestest -- kes nad on, kuidas reageerivad muutustele ja milliste vahendite abil nad ideesid ellu viivad.

Uuest majandussituatsioonist Eestis tulevad võitjatena välja vaid need firmad, mille juhid ja töötajad käituvad igapäevatöös erinevalt konkurentitest ning teadmiste ja tööpanusega vähendavad ettevõtte sõltuvust majanduse tõusudest ja langustest.

Kui turul on vastuseis, tuleb selle ületamiseks teha midagi teisiti. Üle vaadata pakutavad teenused/tooted ning analüüsida senisest hoolikamalt potentsiaalseid kliente. Kaalukamalt peab mõtlema, milliste argumentidega kaupa turustada.

Teadmise ja oskuse kõrval muutub eriti tähtsaks töökus. Tõusu ajal saavutatuga võrdväärse tulemuse saamiseks tuleb languse ajal mitu korda rohkem pingutada

Tulles tagasi loomariigi juurde, võib vaadelda lõvi, kelle eesmärk on püüda saaki. Leides saagi, hindab lõvi olukorda ega tee ühtki üleliigset liigutust, vaid paneb oma lihasejõu välkkiiretesse hüpetesse, mis viivad ta ohvrini.

Kui ettevõtte eesmärk on kasum, tuleb üle vaadata, kas kõik üksused ja töötajad tegutsevad ühise eesmärgi suunas. Kui keegi neist ei tegutse, tuleb mõelda, kuidas teda rakendada eesmärgi saavutamiseks. Just sellest majanduse fundamentaalseadusest mitte kinnipidamine on viinud paljud firmad raskesse seisu.

Kasutades muutunud turusituatsioonis kameeleoni võimet värvi muuta ja lõvi tarkust teha vaid vajalikke liigutusi, on meil võimalus tulla sellest majandusolukorrast välja võitjatena.

Seega tegutsedes firma eesmärkidest lähtuvalt ja kohandades oma ettevõtte strateegia turu nõudmiste järgi, tuleb see ka ellu viia! Ootamine ja vaatamine viib meid kahjuks eesmärkidest hoopis kaugemale.

Hetkel kuum