1. veebruar 1999 kell 22:00

Kas Mõõdukad ja Rahvaerakond pärast valimisi liituvad?

Üpris tõenäoline, kuigi tuleb öelda, et mõlemas erakonnas on ka rahulolematuid. Juhtorganite ehk volikogude tasandil on ühinemine heaks kiidetud, aga vormistamine võtab ilmatu aja. Kindlasti tuleb tõkkeid ka teele, aga see on ühinemistel tavaline.

Ma siiski hindan üheksa ühe vastu, et ühinemine toimub. Mõlema erakonna programmid olid suures osas kattuvad, kuid olid üksikud asjad, mida hakati kohe ihuma. Programmide erinevus oli aga kõige kergemini ületatav.

Meie valimisplatvormi iseloomustades on öeldud, et liberaalne majandus ja sotsiaalne riik.

Nii on erakonnad ise lubanud ja mul ei ole põhjust praegu nendes sõnades kahelda. Praegu on Mõõdukad toonitanud, et nende suund on nn kolmas tee, ja kuna see ei ole puhtalt sotsiaaldemokraatlik, siis selle ümber saaksid Mõõdukad ja Rahvaerakond koonduda küll.

Loomulikult sõltub palju sellest, kas pärast valimisi saadakse võimule või jäädakse opositsiooni. Kui saadakse võimule, siis see liidab rohkem.

Tõenäosus, et nende liit püsima jääb on üsna suur. Lahkuminemisega pärast valimisi ei võida nad midagi, küll aga võidaksid, kui liituksid üheks korralikuks erakonnaks. Võimalikud on igasugused konfliktid, eriti isikutevahelised. Kuid Tarand ja Ilves on ise rõhutanud, et Eesti vajab korralikke ning tugevaid erakondi, ja ma ei näe põhjust, miks ei peaks minema nii, nagu erakondade juhid on lubanud.

Sotsiaalpoliitika on nende üks prioriteete ja see ei ole omane ainult Mõõdukatele. Riiki ja ühiskonda ei saa üles ehitada, kui see on tasakaalust väljas, et ühed on väga rikkad ja teised vaesed.

Ühinemist ei toimu. Nendesse kahte parteisse kuuluvate inimeste elulooline ja maailmavaateline tagapõhi ning sealt tulenevad programmid on liiga erinevad. Loomulikult valimistele võib nii minna ja valimiste eufooria järel võib mõnda aega ka koostööd mängida ning Tarand ja Ilves võivad väga head sõbrad olla, aga ma ei usu, et partei realiikmed oleksid huvitatud oma partei iseseisvuse kaotamisest. Ma ei usu ka, et Rahvaerakonna liikmed oleksid huvitatud kuulumisest Sotsialistlikkusse Internatsionaali.

Kui nad peaksid jääma opositsiooni, siis nad lõhenevad kiiremini. Erinevus Reformierakonnast on veel suurem kui nende omavaheline erinevus ja see hoiab seda liitu mõni aeg koos.

Kui neli ühinenud opositsiooni kuuluvat erakonda saavad parlamendis 51 häält ja moodustavad ka valitsuse, siis pärast sügisel toimuvaid kohalikke valimisi hakkab see kooslus lõhenema.

Hetkel kuum