1 veebruar 1999

Suur- ja raskeveoks peab teeomanikult luba küsima

Eesti teedel on lubatud vedada ka suuri ja raskeid veoseid, kui neid pole võimalik vedada osade kaupa või kui osade kaupa vedamine on keerukas ja ülikulukas.

Suuremõõtmeliste ja/või raskekaaluliste autovedude eeskirjas on kaheksa sõiduki mõõdet, mille ületamisel on tegemist suurveoga, ning üle kahekümne kaalupiiri, mis määravad raskeveo.

Selliste vedude teostajal peab olema tee valdaja luba -- riigimaanteedel maanteeametilt või teedevalitsuselt, linnatänavatel linnavalitsuselt, vallateedel vallavalitsuselt, erateedel eraomanikult. Loa saamiseks peab täitma maanteeametist või teedevalitsusest saadud veoloa taotluse blanketi, kuhu tuleb märkida andmed sõiduki ja veose kohta (vt tabelist).

Taotluse tagaküljel on lahtrid, kuhu tuleb saada ametkondade kooskõlastused, kui veos ületab mingid pikkuse, laiuse või kõrguse mõõtmed (vt tabelist).

Kui kooskõlastused on olemas, väljastab tee valdaja veoloa kahe ööpäeva jooksul. Teehoiukulutuste kompenseerimiseks võib tee omanik võtta loa taotlejalt tasu.

Hetkel kuum