8. veebruar 1999 kell 22:00

Võti, mis ukse avamiseks ei vaja lukuauku

Nüüd on võimalus avada uksi ilma traditsioonilise võtmeta. Seda asendab magnetvõti, mis avab ukse magnetlugeja abil.

Kahest osast koosneva, hingede abil ühendatud võtme kasutamine on lihtne. See tuleb suruda vastu ukse lähedale kinnitatud lugejat. Lugeja edastab info kontrollerile, mis teeb otsuse ukse avamise kohta.

Üks kontroller on võimeline saama infot neljast magnetlugejast ja ära tundma 511 võtit. Seega tuleb hoonesse, kus tahetakse magnetvõtmega avada rohkem kui nelja ust, paigutada ka teine kontroller. Üht võtit saab aga programmeerida mitmesse kontrollerisse ja nii pole teise kontrolleri jaoks vaja teist võtit.

Vajadusel saab võtmeid hõlpsasti juurde teha. Võtme kaotamise korral on võimalik teha tema kasutamine võimatuks.

Süsteemiga saab valmistada kolm peavõtit, millega on võimalik kontrollerit programeerida. Reeglina teevad seda aga süsteemi paigaldajad.

Lukku, millega puutemälusüsteem ühendatakse, saab avada ka tavalise võtmega. Nii ei jää elektrikatkestuse korral ukse taha.

Süsteemi kontroller paigaldatakse reeglina kättesaamatusse kohta, võtmelugeja võib vandaalikindluse huvides paigutada seina sisse.

Luku avamiseks tuleb võti suruda magnetlugejal olevasse avausse.

Hetkel kuum