Silva Männik • 17. veebruar 1999 kell 22:00

BICO, Seesam ja Sampo huvituvad Polarise klientidest

Täna koguneb rahandusministeeriumis kindlustuslitsentsikomisjon, kes Ühiskindlustuse jätkamise või likvideerimise kõrval võib arutada ka Polarise edasist saatust.

Soome Pohjola kindlustuskontserni enamusosalusega Seesam Kindlustuse peadirektor Ivo Kuldmäe ütles, et Seesam on kindlustusinspektsioonile juba teatanud, et Polarise litsentsi võimaliku tühistamise korral on nemad huvitatud portfelli ülevõtmisest.

Praegu ei ole veel võimalik öelda, kas huvi lepingute vastu jätkub ka siis, kui on tutvutud Polarise finantsolukorraga, märkis Kuldmäe. «Sõltub, millise kattega lepingud on, sest nad võetakse üle koos reservidega,» selgitas ta. Kui kohustuste täitmiseks reservidest ei piisa, peab ülevõtja ise reservidesse täiendavaid investeeringuid tegema, rääkis Kuldmäe.

Mitme huvilise puhul on võimalik Polarise lepingute jagamine seltside vahel kindlustusliikide kaupa. Kuldmäe sõnul ei ole praegu veel võimalik hinnata Polarise lepingute kvaliteeti. Kui lepingutelt makstavad kindlustusmaksed peaksid ülevõtmisel osutuma liialt väikesteks, võib osutuda vajalikuks hinda tõsta või lepingud lõpetada, lisas ta.

Polarise kindlustusportfelli ülevõtmise vastu kinnitas huvi ka Sampo Kindlustuse juhatuse esimees Olavi Laido. Seltside omanike ega kindlustusinspektsiooniga ei ole Sampo valmisolekust veel otseselt juttu olnud, tunnistas ta. Laido rääkis, et kuigi ta ei usu, et täna kogunev kindlustuslitsentsikomisjon Polarise litsentsi tühistamiseni läheb, on Sampo siiski valmis lepingute üle läbi rääkima.

BICO Kindlustuse juhatuse liige Olga Reznik ütles, et kui BICO ja Polaris omanike tasandil viimase aktsiate ostmise osas kokkulepet ei saavuta, jätkub siiski BICO huvi Polarise lepingute portfelli vastu.

Kui BICO suuromaniku Alte Leipzigeri esindaja, BICO nõukogu esimees Ahim Naumann täna öösel Eestisse tuleb, on tal kindlasti neljasilmavestlus Polarise omaniku Andres Bergmanniga, väitis Reznik eile.

Lõplikku seisukohta Polarise osas ei saa BICO ja Alte Leipziger enne kujundada, kui pole teada täpne Polarise reservide suurus ja lepingute kvaliteet, lausus Reznik.

Kindlustusinspektsiooni direktori asetäitja Kaido Tropi sõnul pole võimalik, et Polarise reservid sõlmitud lepinguid ERA Panga pankrotistumisel ei kata.

Hetkel kuum