25. veebruar 1999 kell 22:00

Riigikogu andis Eesti Raudtee müügi erastamisagentuuri kätte

Eesti Raudtee erastamist erastamisseaduse järgi pooldas pärast pikki vaidlusi 36 riigikogu liiget, vastu oli seitse.

Ühinenud opositsiooni algatatud otsuse-eelnõu järgi tuleb Eesti Raudtee ümber kujundada ja erastada erastamisseaduse alusel, et takistada Eesti Raudtee kabinetivaikuses erastamist.

Seni pidi Eesti Raudtee erastamine toimuma äriseadustiku alusel ehk otsustusõigus jäänuks vaid minister Raivo Varele ja Eesti Raudtee kui riigile kuuluva äriühingu juhile.

Otsuse järgi tuleb ASi Eesti Raudtee ümberkujundamise käigus moodustatud äriühingutele eri- või ainuõiguse andmisel aluseks võtta konkurentsiseadus.

Otsuse kohaselt tuleb Eesti Raudtee erastada erastamisseaduse järgi, lähtudes Eesti Raudtee ümberkujundamise ja erastamise olulisest ja kaugeleulatavast mõjust Eesti majanduslikule arengule.

Otsuse üks autoreid ja algatajaid isamaaliitlane Toivo Jürgenson ütles riigikogu ees otsust kaitstes, et Eesti Raudtee kui infrastruktuuri erastamise puhul tuleb vältida otsuste tegemist kabinetivaikuses.

Erastamisseaduse järgi erastamise korral on Eesti Raudtee müük Jürgensoni sõnul avalikkuse kontrolli all ja läbipaistvam.

Otsuse seletuskirja kohaselt ei sea selle autorid kahtluse alla valitsuse eesmärki parandada investori kaasamisega ja talle eriõiguse andmisega raudteeinfrastruktuuri majandamist, kuid nad ei nõustu eesmärgi saavutamiseks valitud viisiga.

Riigikogu sekkumise vajadus ei tulene seletuskirja järgi sellekohase regulatsiooni puudumisest, vaid sellest, et valitsus ignoreerib nii kehtivaid seadusi kui enda poolt varem vastu võetud otsuseid.

Neist õigusaktidest tuleneb, et kontsessioonilepingu ettevalmistamise ja sõlmimisega seotud toimingute teostajaks ei saa olla AS Eesti Raudtee.

«Elektrijaamade erastamise algatamine kehtivaid seadusi eirates, Telekomi töötajatele eriõiguse andmine Telekomi aktsiate ostmiseks ilma selge õigusliku aluseta on näited, millele ei tohiks tulla lisa,» märgivad eelnõu algatajad.

Valitsus leppis pärast üle aasta kestnud vaidlusi tänavu jaanuari alguses kokku Eesti Raudtee erastamise tingimustes, kinnitades vähemalt 50 aastaks antava kontsessioonileppe peamise sisu.

Eesti Raudtee kaubavedude erastamist korraldab teede- ja sideministeerium. Minister Raivo Vare on ka Eesti Telekomi ja Eesti Energia erastamisläbirääkija.

Autor: BNS

Hetkel kuum