8 märts 1999

Soome surub läbi uut pakti

Pakt, mis hõlmab 60 eri valdkonda alates infrastruktuuridest ja lõpetades majanduskoostööga, on kavas vastu võtta Euroopa Liidu juunitippkohtumisel.

Soome peaministri Paavo Lipponeni sõnul kajastab uus pakt ELi uut strateegiat Venemaa suhtes. «ELi põhihuvi on integreerida Venemaa demokraatliku ja turumajandusliku riigina Euroopasse,» sõnas ta. Lipponen täpsustas pakti üksikasju oma veebruari lõpu Peterburi-kohtumisel Venemaa peaministri Jevgeni Primakoviga.

Soome tippametnike teatel hõlmab pakt peale Loode-Venemaa keskkonna seisundi parandamise projektide Venemaa gaasijuhet Lõuna-Euroopasse ja mille üks haru tuleb Soome, Helsingi--Moskva kiirtee rajamist, koostööd tuumaohutuse tagamisel jm.

Pakti elluviimise võtab Soome aktiivselt enda kätte juulis ELi eesistujariigiks saades nn põhjamõõtme raames, mille eesmärk on tihendada pikaajalist koostööd kõigi Läänemere maade vahel.

«Oleme põhjamõõtme loomisel jõudmas konkreetsesse faasi, kus päevakorda tulevad koos Venemaaga mitmed ühisprojektid,» ütles põhjamõõtme programmi juht Ari Heikkinen. Tema sõnade kohaselt lähtub selle poliitiline idee sügavast veendumusest, et Euroopa Liidu ja Venemaa omavaheline sõltuvus kasvab. «Aastaks 2020 impordib Euroopa meie prognoosi kohaselt 70% maagaasist ning Venemaa gaasivarudel on Euroopale strateegiline tähtsus.»

Märtsi lõpus tuleb soomlastel Soome Moskva saatkonnas Venemaa valitsuse esindajatega kohtumine, kus arutatakse koostööprojekte ja venelased saavad välja pakkuda omapoolseid ideid. Kuigi Venemaa keskvalitsuse ja regioonide vahel on teatud pingeid, rõhutas Heikkinen, et kõiki projekte arutatakse üksnes keskvalitsuse esindajatega.

Lipponeni ja Venemaa peaministri Jevgeni Primakovi viimasel kohtumisel lubas Primakov Soomega seotud nafta- ja gaasiprojekte isiklikult toetada. Esimene neist hõlmab osaliselt ELi rahaga kavandatavat Balti naftajuhtmesüsteemi, mille üks haru viib Porvoo sadamasse, ja teine Neste ja Gazpromi North Trans Gasi gaasijuhet läbi Soome Euroopasse. Ajakirjanduses on väidetud, et nende projektide realiseerumisel ei kaalu Soome NATOsse astumist.

Neste on koos ELiga finantseerinud projekti ARCDEV, mille käigus on uuritud võimalusi, kuidas Neste tankeritega toimetada naftat mööda põhjamereteed Obi suudmest Rotterdami.

Autor: FT

Hetkel kuum