15. märts 1999 kell 22:00

Leedu transpordistrateegiast

Leedu kui ELi pürgiv riik on sõlminud ELiga transpordi infrastruktuuri vajaduste (TINA) kokkuleppe, et ühiselt määratleda Leedu veonduspoliitika prioriteete tulevase ELi liikmesriigina. Selle kohaselt huvitab ELi Leedus kaks põhilist transpordikoridori. Need on põhi--lõuna, mis hõlmab Via Baltica autoteed ja Tallinna--Riia--Kaunase--Varssavi raudteeliini, ning ida--lääs ja raudteeliinid Kiiev--Minsk--Vilnius--Kaunas--Klaipeda ja Kaunas--Kaliningrad.

TINA programmi järgi ehitatakse Leedus aastani 2015 1608 km autoteid (eraldatakse 400 mln eurot), 1173 km raudteid (771 mln eurot), rekonstrueeritakse Klaipeda sadam (292 mln eurot) ning Vilniuse, Kaunase ja Palanga lennujaam (70 mln eurot).

Leedu transpordisüsteem annab ca 7% SKTst, seal töötab 71 000 inimest, kes moodustavad 4,3% tööjõust. 46% transpordiveostest annab transiit Klaipeda sadama kaudu või SRÜ riikide ja Kaliningradi vahel.

Autor: B&B

Hetkel kuum