15 märts 1999

Ministeerium tahab säilitada enamusosalust kommertskoolis

Ministeeriumi ettepaneku järgi suureneks Tallinnas Lauteri 3 asuva hoone aluse maa andmisega ASile Imanta Hariduskeskus ettevõtte aktsiakapital 16,2 miljoni kroonini.

Riigi osalus oleks pärast tehingut ASis Imanta Hariduskeskus 51%. Ülejäänud 49% firmas kuulub Eesti kõrgemale kommertskoolile.

Ministeerium märgib seletuskirjas, et maa jätmine riigi omandusse on ebaotstarbekas, sest sellel asuv hoone kuulub juba Imanta hariduskeskusele. Riik tahab säilitada enamusosaluse haridusettevõttes, kuid edaspidi ei kavatse aktsiakapitali suurendada.

Kava kohaselt teeks riik mitterahalise sissemakse Imanta haridukeskuse aktsiakapitali Lauteri 3 teenindusmaa, staadioni ning soojasõlme näol.

Riigivara väärtus on ekspertide hinnangul 2,86 miljonit krooni, sellest maa hind 2,62 miljonit.

Varem kavandas valitsus müüa kogu Imanta hariduskeskuse riigiosaluse. Aktsiaseltsi nõukogu otsustas ettepanekut mitte toetada, mida pooldab ka haridusministeerium.

AS Imanta Hariduskeskus asutati 1996. a, et kaasata erakapitali õppehoone parendamisse ja vabastada õppepersonal majandusprobleemide lahendamisest.

Imanta hariduskeskuse loomisel jagunesid aktsiad riigi ja Eesti kõrgema kommertskooli vahel vastavalt 75 protsenti ja 25 protsenti.

Autor: BNS

Hetkel kuum