18 märts 1999

Vitamiinisüst Eesti majandusele

Reformierakonna põhilubadus ja valimisratsu -- ettevõtte tulumaksu kaotamine on peaaegu et käegakastutavas kauguses. Kolmikliit lubab koalitsioonilepingus kaotada alates 1. jaanuarist 2000 ettevõtte tulumaksu kogu ettevõttesse reinvesteeritud kasumilt, sh uute töökohtade rajamisse, sotsiaalsfääri ja hariduse arendamisse, oma töötajate sotsiaalsesse kaitsesse tehtud investeeringud. Dividendid, erisoodustused ja ettevõtlusega mitte seotud kulud jäävad maksustatuks.

Äripäeva arvates osutatakse ettevõtte tulumaksu kaotamisega suur teene ettevõtlusele ja kogu Eesti majandusele. Piltlikult võib seda võrrelda vitamiinisüstiga väsinud ja vaevatud inimesele.

Lohiseva sõnastuse koalitsioonileppes võib rahuga lugeda poliitiliseks dialektiks, maakeelde tõlgituna tähendab see siiski täielikku tulumaksuvabastust. Oluline on, et vastuvõetav seadus oleks selgelt sõnastatud ja seal ei tehtaks ettekirjutusi, kuhu ettevõtja investeerima peab, et saada vabastust tulumaksust.

Maksuvabastust ergutab ettevõtteid enam investeerima. Võimalik, et vähendab ka isu kiiresti ettevõttest dividende välja võtta. Tõsiselt mõtleva ettevõtja põhiülesanne on siiski ettevõtte väärtuse suurendamine.

Maapiirkondades, kus investeeringute tulumaksuvabastus juba kehtib, olulisi muutusi ei tule. Investeeringute voolamine tagasi Tallinna on väheusutav. Kord juba maale investeerinu (tootmishoone ehitanu vms) niisama lihtsalt oma investeeringut maha ei kanna.

Mis aga veel olulisem -- otseinvesteeringud Eestisse muutuvad väga atraktiivseks. Kui välisinvestoril on valida, kas panna tselluloositehas püsti Lätti või Eestisse, valib ta soodsama maksupoliitikaga maa. Tulumaksuvabastus stimuleerib investorit ka oma raha Eestist mitte välja vedama, vaid siin uuesti investeerima.

Tõsi, maksuvabastus tekitab riigieelarvesse päris priske augu, laekumata jääb maksutulu suurusjärgus 1,6 miljardit krooni. Eks tule vabastuse seadustajail sedavõrd väiksem eelarve koostada. Pikas perspektiivis kompenseerib esialgu tekkiva augu käibemaks, mille laekumine suureneb. Kui ettevõttesse jääb rohkem raha, suureneb ka firma käive.

Tulumaksuvabastus tervendab ettevõtlust, muudab selle läbipaistvamaks. Tulude varjamisel ja peitmisel, pääsemaks maksumaksmisest, ei ole enam mõtet. Seega võib näidata tegelikke kasuminumbreid.

Ettevõtjal jääb ära oodata kolmikliidu võimuletulek ja seadus, et siis investeerima ja ettevõtte väärtust suurendama hakata.

Hetkel kuum