29 märts 1999

Võtmeid loetakse enne kindlustamist

Kindlustustingimustes on märgitud juhtumid ning asjaolud, mille ilmnemisel keeldub kindlustusfirma varastatud auto eest hüvitise väljamaksmisest osaliselt või täielikult.

Viimasel ajal varastatud võtmetega ärandatud autode tõttu fikseeritakse võtmete ning pultide arv enne lepingu sõlmimist, seda eelkõige kindlustuspettuse vältimise huvides. Auto varguse korral on nii varguse ohvri kui kindlustusfirma jaoks oluline varguse korrektne fikseerimine politseis.

Kindlustus kasutab nagu politseigi kõiki seaduslikke vahendeid vargusjuhtumi uurimiseks. See võib olla üsna mahukas tegevus. Aega võtavad eriti keerukamate kindlustuspettuse juhtumite välistamiseks tehtavad eeltoimingud.

Kindlustustingimustes on üldjuhul määratud ka maksimaalne aeg, mille jooksul tuleb teha otsus, kas kahju hüvitada või mitte. Väga vajalik on, et klient teab oma lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi. Täiskaskokindlustuse tarvis on firmade nõuded erinevad, üldiselt peab aga sõidukile olema paigaldatud signalisatsioon ja immobilaiser.

Enamikul kindlustusfirmadel on tavaliselt usaldusväärset teenust pakkuvate signalisatsioonifirmade nimekiri, millest kliendid saavad juhinduda. Tänapäeva auto on selleks liiga kallis, et riskida kehva signalisatsiooniga.

Autor: Eero LInk

Hetkel kuum