11. aprill 1999 kell 22:00

Väikeettevõtjatele süsteemne lähenemine

Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtluse sektor on riigi iseseisvusajal kiiresti arenenud ja moodustab Eesti ettevõtete üldarvust 99%. Eelmise aasta lõpus oli Eestis tegutsevaid ettevõtteid 27 568, neist 27 391 olid väike- ja keskmise suurusega ettevõtted. See teeb iga 1000 elaniku kohta ligikaudu 20 ettevõtet. Number on tähelepanuäratav, näidates, et eestlane on väga ettevõtlusaldis, olles valmis riskima, looma ja kandma vastutust.

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtted on hästi üle elanud majandussfääri tõusu ja languse. Ettevõtlust alustanud äriühingutest on tegevuse lõpetanud ca 10% aastas. Põhjus oli 70 protsendil juhtudel omanike otsus ja ainult 15 protsendil pankrot.

Väike- ja keskmiste ettevõtete osakaal üldisest tööhõivest on pea 50%. Samal ajal kui ettevõtlussektoris üldiselt tööhõive vähenes, suurenes väiksemate ettevõtete töökohtade arv pidevalt.

Praegune ettevõtluskeskkond ei ole väike- ja keskmisele ettevõtjale soodne. ELi programmi Phare raames koostatud väikeettevõtluse analüüs näitas, et ettevõtluse arengu takistuseks on mitmed tõsised probleemid, mis vajavad süsteemset lahendamist. Väike- ja keskmiste ettevõtete põhiprobleemid on liiga kõrge sotsiaalmaks, laenude kõrge intressimäär, liiga kõrge ettevõtte tulumaks, bürokraatia ja paberitöö, investeerimislaenude raske kättesaadavus, oskustööjõu puudus ja maksejõulise kodumaise turu väiksus.

Probleemid on üldised, kogu ettevõtlussfääri haaravad ja samal ajal konkreetsed iga ettevõtja probleemid, st väike- ja keskmine ettevõtja vajab toetust ja abi ettevõtluse arendamiseks ja kindlustamiseks. Selleks on vaja süsteemselt toimivaid struktuure ja kooskõlastatud tegevust.

Väike- ja keskmise ettevõtja seisukohalt on parem, kui on selge, kes millega ja kelle jaoks tegeleb. Peab olema kindel arusaam, milline liit või ühendus kaitseb ja esindab tema kui väike- ja keskmise ettevõtja huve (harukondliku ühendusena EVEA), kes kaitseb tema kui erialafirma huve, kes võimaldab talle ärikontakte ning vastavat infot, kes tegeleb riikliku ettevõtluskeskkonna suunamise ja koordineerimisega.

EVEA seisukohalt on oluline, et ühiskonnas loodaks soodus ettevõtluskeskkond, sest just ettevõtluses luuakse kõigi muude valdkondade arenguks vajalikud rahalised vahendid.

Seetõttu idee moodustada riiki ja erasektorit lähendav väikeettevõtluse foorum on hea. Foorum peaks olema ettevõtlusprobleeme selgitav, analüüsiv, koondav ja nõuandev konsultatiivorgan, mille kaudu oleks ettevõtjal väljund ettevõtluskeskkonna mõjutamiseks, mitte ettevõtluse mõjutamiseks. EVEA on valmis laua taha istuma muutmaks ettevõtluskeskkonda ettevõtjale soodsamaks.

Hetkel kuum