18. aprill 1999 kell 22:00

Phare aitab välissidemeid luua

Phare Eesti üksuse direktori Marko Rillo sõnul on hankekonkurssidega võimalik tutvuda internetiaadressil http://phare.fin.ee/. Rahvusvahelised ning teiste Phare üksuste poolt korraldatavate vähempakkumiste konsultatsioonid ilmuvad kodulehekülje aadressil http://europa.eu.int/comm/dg1a/pharework/to/luptend.htm.

EMV juhatuse esimehe Jaanus Otsa sõnul on hankekonkurssidel osalemine väga hea võimalus, sest finantseerimine on kindel, samas on ka kõva konkurents. Otsa väitel on välisriikides konkureerimine hetkel problemaatiline, sest võrdne partnerlus ei ole võimalik Eesti ettevõtete väiksuse tõttu. Euroopa turule on Otsa hinnangul mõttekam minna siis, kui Eesti on liitunud Euroopa Liiduga ning seal kehtivad reeglid on tuttavamad. Lääne-Euroopa turu teeb Otsa sõnul raskeks kaugusest tulenevad kulutused ja riikide kalduvus eelistada kohalikke firmasid.

EMV viimased konkursivõidud on olnud Narva ja Lätis Terehovo piiripunkt, veepuhastusseadmete ehitus Tallinna Veele, praegu Tallinna lennujaama ehitus. Otsa sõnul osaleb ettevõte Phare finantseeritaval Tallinna lennujaama perrooni ehitamise hankekonkursil. Tänavu moodustavad avaliku sektori korraldatavate konkursside projektid ca 400 mln krooni, mis moodustab EMV tellimuste portfellist üle poole.

Hankekonkursside peamised valdkonnad on Rillo sõnul infotehnoloogiatarned, ehitus, keskkonnaehitus, tarkvaraehitus, keskkonnamonitooringutarned ja konsultatsiooniteenused.

Alates 1998. a on Eesti konkurssidel lepinguid sõlmitud summas üle 150 mln krooni, lähiajal on Rillo väitel kavatsus lepinguid sõlmida 450 mln krooni ulatuses.

Rillo sõnul on praeguseks seitsmekümne kahest projektist nelikümmend toimunud, kolmkümmend kaks lähiajal toimumas. Phare Eesti üksus alustas juriidiliselt tegevust aastal 1997.

Autor: Anu Jürisson

Hetkel kuum