26. aprill 1999 kell 22:00

Ohtlikud ajad on õhtu ja hommik

Paljud messidega seotud ebameeldivused johtuvad tõsiasjast, et näitusel osaleja jätab oma vara valveta. Eriti suur on vargusoht siis, kui näitusesaali uksed on juba avatud, aga mitte veel külastajatele. Sama kehtib tööpäeva lõpu kohta.

Kõigil eksponentidel tuleb tööpäeva hommikul siseneda ning tööpäeva lõpul väljuda messihallist üheaegselt messi ajakava kohaselt. Hilinejate ja varem lahkunute eksponaatide kadumise eest korraldaja ja näitus vastutust ei kanna.

Messi lahtioleku ajal korraldab eksponent ise oma pinnal eksponaatide valve. Tal on võimalik tellida oma stendi valveteenust näituselt või mõnelt muult litsentseeritud turvafirmalt, kasutades selleks korraldaja tellimislehte.

Messikorraldaja tagab kontroll-läbilaskesüsteemide töökorra, akrediteerimiskaartide, piletite ja kutsete kontrolli ustel, kahtlaste isikute juurdepääsu tõkestamise, avalike varguste ennetamise ja tõkestamise paviljonides. Samuti reageeritakse operatiivselt stendidelt saabuvatele signaalidele korrarikkumiste, varguskatsete või -juhtude korral.

Vastutust eksponaatide eest ekspositsiooni ülespaneku päeval ning messi tööpäevadel ajal näituse korraldajad ei kanna. Siis on eksponendid kokku lepitud ajagraafiku kohaselt kohustatud viibima oma kohal.

Kõigi eksponentide lahkumisel messihallidest ekspositsiooni ülespaneku päeva õhtul ning külastajate ja eksponentide lahkumisel messihallidest messi tööpäeva lõpul rakendatakse hallides tööle valvesignalisatsioonisüsteem ning hallide uksed pitseeritakse. Sellest hetkest läheb eksponaatide valve üle näitusele. Eksponentidel ei ole lubatud jätta ööseks stendi juurde oma töötajaid.

Eksponaatide ja reklaammaterjalide kadumisel, rikkumisel või hävimisel, aga samuti eksponendi näitusele tekitatud majanduskahju avastamisel koostatakse ettekanne või akt ning esitatakse see näituse direktsioonile. Näitus võib nõuda kõigilt asjaosalistelt täiendavaid seletuskirju.

Autor: Siimu Loogma

Hetkel kuum