Tanel Raig • 17. mai 1999 kell 22:00

CMRi eestikeelne tõlge viib eksiteele

Riigi Teataja avaldas rahvusvahelise autokaubaveolepingu konventsiooni (CMR) mitteametliku tõlke 1995. aastal. Siiani on see ainus eestikeelne tõlgendus, mille järgi juhinduvad Eesti ettevõtted ja mida võtab vaidluste korral aluseks kohus.

CMR-konventsioon vajab uut eestikeelset tõlget.

CMRi eestikeelne tõlge ei vasta paljudes kohtades oma sisult inglis- ja prantsuskeelsele originaaltekstile. Juba artiklis 1 algavad erinevused. Eestikeelses tõlkes ütleb artikkel 1, et konventsiooni kohaldatakse igasuguse kauba autoveo lepingu kohta. Originaaltekst aga väidab, et konventsiooni kohaldatakse igasuguse lepingu suhtes, mida sõlmitakse kaupade transportimiseks. Tulemuseks võib olla, et Eesti kohus ei hakkagi vaidlust, mille aluseks on ekspedeerimisleping, lahendama rahvusvahelise CMR-konventsiooni järgi, vaid käsitleb vaidlust hoopis Eesti tsiviilkoodeksi järgi. Sellest lähtuvalt võib ekslik olla ka kohtulahend. Eksimusi eestikeelses tõlkes on veel.

Selline tõlge paneb Eesti firmad ebavõrdsesse olukorda välispartneritega. Vaidlustes ja ka igapäevases töös on inglise või prantsuse keelt kõnelevatel välispartneritel kasutada originaaltekstid. Korrektsed tõlked on ka Eesti suurimate väliskaubanduspartnerite Saksamaa, Soome ja Rootsi firmadel.

Parandatud tõlke leidmine ei oleks raske. Eestis avaldati hiljuti üks ja kohe avaldatakse teine kommenteeritud CMR-konventsiooni tõlge, kus on tähelepanu juhitud ka Riigi Teatajas ilmunud tõlke eksimustele. Teede- ja sideministeeriumil pole vaja hakata mahukat dokumenti tõlkima. See töö on tema eest juba tehtud, vaja on vaid käivitada parandatud tõlke seadustamisprotsess.

Hetkel kuum