17. mai 1999 kell 22:00

Vastuolu ohustab ostjat

Kauba ostja peab vältima tarnetingimusi, kus ostu-müügilepingus ette nähtud õigused ja kohustused satuvad vastuollu veolepingus ette nähtud õiguste ja kohustustega.

Ohtlik tarnetingimus on CPT sihtpunkt, mille kohaselt sõlmib vedajaga veolepingu kauba müüja, kuid transportimise riski kannab ostja. Kui kauba saatja ei delegeeri CMR-saatelehe koostamise hetkel kauba käsutamisõigust kauba saajale (ostjale), tekib vastuolu. Kauba ostjal, kes kannab ostu-müügilepingu tarneklausli kohaselt kaupade transportimise riski, puudub võimalus anda vedajale transportimise ajal juhiseid. Juhiste andmine võib osutuda vajalikuks, kui transpordi käigus on kaupade liikumine takistatud (näiteks piiriületusel) või selgub, et saatelehele on märgitud vale mahalaadimise aadress.

Kui selgub, et saatelehele on märgitud mahalaadimiskohana kontori aadress, ja kauba saaja palub vedajal sõita kaupa maha laadima lao juurde, siis teadlik vedaja ei täida sellist kauba ostja juhist. Autovedaja teab, et sellistest palvetest võib alguse saada pettus, kus petturist kauba ostja annab vedajale korralduse toimetada kaup teisel aadressil, võtab kauba vastu, võltsib allkirja ja pitsati ning esitab kolme päeva pärast vedajale küsimuse: «Millal saabub kaup?» Rahvusvahelise praktika kohaselt puudub vedajal igasugune võimalus ennast kaitsta, sest ta viis kauba saatelehel näidatust erineval aadressil. Vedajal on kauba saaja korraldusi õigus täita ainult siis, kui need edastatakse vedajale kirjalikult saatelehe esimesel eksemplaril. Enamasti ei saa kauba saaja seda teha, sest CMR-konventsiooni järgi jääb saatelehe esimene eksemplar kauba saatjale.

Seega ei saa kauba saaja anda vedajale korraldust viia kaup saatelehele ekslikult märgitud kontori aadressi asemel lao aadressile. Kui müüjat ei huvita vedaja ja kauba saaja esilekerkinud probleemid ja ta ei anna vedajale kiirelt uusi korraldusi, siis on vedajal õigus otsuseid vastu võtta iseseisvalt. Muu hulgas on vedajal õigus laadida kaup maha esimeses ettejuhtuvas laos või kogunisti maha müüa, kui laokulud muutuvad suuremaks kauba realiseerimishinnast.

Kui kauba ostja soovib kirjeldatud ebameeldivusi vältida, peab ta kas loobuma CPT tarnetingimusest või veenma kauba müüjat talle delegeerima veolepingu järgset käsutamisõigust. Selleks peab CMR-saatelehe koostamisel tegema sinna märkuse, et kauba käsutamisõigus kuulub selle saajale.

Autor: Renee Mahl

Hetkel kuum