20. mai 1999 kell 22:00

Olümpia hotelli krundi omandiõiguse kohtuvaidlus hakkab venima

Kohus võrdles hageja tõendeid kostja tõenditega, ütles RHG-d esindav vandeadvokaat Jüri Raidla.

Kuna hageja palus aega veel kahe tõendi esitamiseks, lükkas kohus eelistungi jätkumise 28. septembrile.

Raidla sõnul on tõenäoline, et siis algab asja üle ka sisuline vaidlus, sest eelistung võib istungiks üle minna.

Olümpia hotelli aluse maa õigusjärgsed omanikud nõuavad kohtult RHG ja riigi vahel mullu novembris sõlmitud kinnistute müügi ja hüpoteegi seadmise lepingu kehtetuks tunnistamist.

Hagejad Lauri Laas, Pia Koort ning Alvine Lestal väidavad, et Olümpia ehitiste alune maa on õigusvastaselt võõrandatud, ning soovivad selle tagastamist või kompenseerimist. Hagejad esitasid sisult sarnased hagid kohtule mullu 20. novembril ja 12. detsembril. Märtsis lükkus hagi arutelu edasi hageja puudumise tõttu.

RHG ostis erastamisagentuuri müüki pandud kinnistud Liivalaia 33/33a koos nendel asuva Olümpia hotelli pea- ja abihoonega mullu novembris 230 miljoni krooni eest. Samal päeval kanti RHG omanikuna kinnistusraamatusse ning seati hüpoteek Hansapanga kasuks.

Autor: BNS

Hetkel kuum