26. mai 1999 kell 22:00

Poe valgustus juhtigu ostja kaubani

Et müügiruumi valgustus oleks sihipärane, peab valguslahendus vastama mitmele kriteeriumile.

Valgustus peab olema piisav, et kõik oleks hästi näha, ning samas ei tohi valgus moonutada eset, eriti selle värvi. Teisalt peab müügipinna valgustus olema ka huvitav ning looma taotletud meeleolu. Peale selle on hea, kui valgustus suunab ostja tähelepanu kaubale.

Ühtlasi peab valgustus sobima kogu ülejäänud ruumikujundusega ning olema paindlik ja võimaldama erinevaid valgusvariatsioone, juhuks kui ekspositsiooni paigutust soovitakse muuta.

Paindlikuks annab valgustust muuta näiteks valgussiinide abil, aga ka erinevate valguslülituste kasutamisega. See tähendab, et ühes ruumis on eraldi võimalik süüdata ja kustutada erinevaid valgustigruppe. Viimane eeldab sellele mõtlemist aga kindlasti juba ruumi projekteerides või siis kõige hiljem valgusprojekti tehes.

Ära ei tasu unustada ka kaupluse sihtgruppi ning nende eelistusi valguse suhtes. Kindlasti on elitaarsete kesklinnakaupluste külastajad valgustuse suhtes nõudlikumad kui näiteks äärelinna väikeses toidupoes käiv klient. Seesama eliitpoe klient võib ka väga hästi leppida tollessamas toidupoes kehva valgustusega, kuna ootused kahele kauplusele on erinevad.

Niisiis on tähtis, millist kaupa esitletakse. Kui on tegemist odava kaubaga, siis sobib ka odav ja isikupäratu valgustus, kui on tegu kalli ja isikupärase kaubaga, siis peab valgustus väga täpselt jälgima selle kauba konseptsiooni. Teisisõnu saab valgustusega määratleda ka oma identiteeti külastaja silmis.

Kui eesmärgiks on valgusega rõhutada ruumi hubasust, siis on hea kasutada ka sooja tooniga valgustust, näiteks kollakat. Asjalikumasse keskkonda sobib hästi värvitu valgus. Suurtel müügipindadel võib asjatundjate hinnangul kasutada ka külmi valguse toone. Need toonid sobivad ka tehnitsistliku üldinterjööri puhul.

Valgust saab põnevamaks muuta ehisvalgustusega. Viimasel ajal kasutatakse müügipindadel sageli valguskarniise ja -sokleid. Selline valgussein on väga hea pilgupüüdja, eriti kui kasutada värvilist valgust. Sellise valguse efekt tuleb eriti hästi välja õhtuti, kui ruumil on suured aknad. Ent siin tuleb kindlasti jälgida, et valgustuse värv ümbritsevaga sobiks ja aitaks kaasa taotletud õhkkonna loomisele.

Valguslahendust ruumis tuleb vaadelda alati tervikuna, sest kasutades erinevaid valgusallikaid -- näiteks üldvalgustust, punktvalgustust, efektvalgustust -- võib küll eraldi võttes olla kõik õigesti, ent tervikuna võib lahendus mõjuda ootamatuna.

Autor: Tiina Salumäe

Hetkel kuum