Ranno Tingas • 6. juuni 1999 kell 22:00

Majandusaasta aruandlus korda

Väga paljudel äriühingutel kattub majandusaasta kalendriaastaga ja nii peavad nad esitama või saatma tähitud kirjaga maksuametile ja äriregistrisse hiljemalt 30. juunil mitmesuguseid dokumente. Selleks, et mitte esitada rohkem kui vaja, tuleb teada, milliseid dokumente peab esitama maksuametile ja milliseid äriregistrisse.

Maksuametile peab äriühing esitama tuludeklaratsiooni koos raamatupidamise aastaaruandega kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest (TMS § 27 lg 1). Teisi dokumente ei ole äriühingul vaja maksuametile esitada.

Tuludeklaratsiooni puhul on oluline kontrollida, kas esitatakse kõik vajalikud lisad ning kas deklaratsioon on täidetud korrektselt. Vastasel korral riskib äriühing sattuda maksuameti kõrgendatud tähelepanu alla.

Väljaspool Tallinna ja selle lähiümbrust asuvad ettevõtjad peavad kontrollima, kas neil on tulumaksuseaduse § 181 alusel tehtavaid mahaarvamisi, mida saab näidata tuludeklaratsiooni lisal 3.

Ka äriregistrisse tuleb esitada terve hulk dokumente kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest.

Äriregistrisse ei tule äriühingul esitada tuludeklaratsiooni, küll aga tuleb esitada raamatupidamise aruanne, tegevusaruanne, kasumijaotamise ettepanek, audiitori olemasolul audiitori järeldusotsus (majandusaasta aruanne).

Aktsiaseltsi puhul tuleb täiendavalt esitada nende nimeliste aktsiate omanike nimekiri, kelle igaühe aktsiad esindavad üle 10% hääleõigusest.

Osaühingu puhul on vaja esitada osanike nimekiri.

Hetkel kuum