9. juuni 1999 kell 22:00

Kas Toomas Lepp peaks ETV juhi kohalt lahkuma?

Minu seisukoht on selline, et Toomas Lepp ei sobi sellele kohale. Põhjuseks on toodud mitmeid kahjulikke lepinguid, mida ta on sõlminud. Oluline põhjus on ka see, et ETV on üritanud elada üle oma võimete. Muuhulgas teha ka korralikku programmi üle enda võimete. Aga niimoodi, üle võimete, ei saa.

Lõppkokkuvõttes on kõige otsustavam ja raskem kriteerium aga majasisene suhtlemine, suhtlemisstiil, mis ETV majas valitseb. Ma ei kujuta ette, et Toomas Lepp hakkab vahetama ETV juhatuse koosseisu nagu kindaid. Tema tulekul peadirektoriks üks juhatus praktiliselt in corpore lahkus. Ta koostas juhatuse oma käe järgi ja nüüd on tüli majas selle seltskonnaga.

Juhatuse liikmed, kes iga päev vahetult peadirektoriga kokku puutuvad, näevad asja märksa teise pilguga kui ringhäälingu nõukogu. Kuid ma julgeksin nüüd tagasivaatavalt öelda, et ilmselt Toomas Lepa määramine peadirektoriks oli viga. Aga see on minu isiklik arvamus, ringhäälingu nõukogu niisugust seisukohta võtnud ei ole.

Ringhäälingu nõukogu peab seisma hea ETV töövõimelisuse eest. Praegu on nõukogu seisukoht olnud selline, et kõigepealt on vaja lahendada pakilised küsimused, st käesoleva aasta eelarvesse tekkiv puudujääk seoses säästueelarvega ja võimalusega, et reklaamilepinguid ei õnnestu sõlmida sellisel määral, kui oleks vajalik. Ja me tegeleme praegu eeskätt sellega.

Nõukogu on palunud juhatusel ja peadirektoril mõlemal küsimuse lahendamiseni püsida oma ametikohtadel. Töö tuleb ära teha. Lõppkokkuvõttes võib öelda ka nii, et kui olukorras, mida võib nimetada mõnes mõttes kriitiliseks, äkki kas juhatus või peadirektor ära kaovad -- seda võib tõlgendada ka kui uttu tõmbumist ja oma käte puhtaks pesemise soovi. On vaja, et inimesed oleksid oma töö juures. Ma tahan väga loota, et on võimalik sama meeskonnaga jätkata.

Igal juhul ei ole võimalik teha personaalseid muudatusi kiirelt. Selle aja jooksul, kui ka otsustatakse need protseduurid läbi viia, peab nii või teisiti vana juhtkond oma tööd jätkama kuni uue ametisse nimetamiseni. Töö peab jätkuma igal juhul ja hetkel just selle vana juhatuse ja peadirektoriga.

Hetkel kuum