16. juuni 1999 kell 22:00

Millised on ettevõtte tulumaksu kaotamise eelnõu puudused?

Minu arusaama kohaselt on tulumaksuseadus, mida Reformierakond pakkus, transformeerunud. Alguses lubati vabastada kogu ettevõtte kasum tulumaksust, nüüd ainult investeeringute osas. Kui sa kogud investeeringute jaoks raha, siis läheb see tulumaksu alla.

Teine puudus on füüsilisest isikust ettevõtjate jätmine tulumaksu alla. Selliseid ettevõtjaid on 44 000, teise ettevõtlusvormiga ettevõtteid umbes 30 000. See loob ebavõrdsuse erinevate ettevõtlusvormide vahel. Tegelikult peaks riik just soodustama füüsilisest isikust ettevõtjate tekkimist, sest nemad on kõige mobiilsemad ja neil on lihtne turul ümber orienteeruda.

Lisaks on eelnõus palju sisulisi vigu, mis võimaldavad maksuametil oma meelevaldsusi jätkata. Ma mõtlen tulust kulude mahaarvestamist.

Oleks vajalik, et see eelnõu enne vastuvõtmist korralikult läbi analüüsitakse ja vaieldakse. Rahandusminister lubas Maksumaksjate Liidu juhatusele, et sellel teemal tuleb suurem arutelu, kus kõik märkused võetakse kokku, kuid nüüd ma kuulsin, et valitsus on eelnõu juba läbi vaadanud ja heaks kiitnud.

Kõige suurem puudus seisneb selles, et füüsilisest isikust ettevõtjad satuvad selle seadusega löögi alla. Kui füüsilisest isikust ettevõtja laiendab oma vabrikut või mis tahes tegevust, siis peab ta maksma ka tulumaksu, kui aga temaga konkureeriv juriidiline isik oma vabrikut laiendab, siis ta tulumaksu maksma ei pea. See seab erinevad ettevõtlusvormid ebavõrdsesse olukorda.

Lisaks on eelnõus veel väiksemaid puudusi. Näiteks on üks nõrk koht maa müügist saadud tulu maksustamine. Sellega seoses on seatud mõttetuid piiranguid.

See eelnõu on hästi lühike ja ei vasta tavapärasele ettekujutusele tulumaksuseadusest. Seal on napilt üle neljakümne paragrahvi ja sellepärast seal midagi väga palju kritiseerida ei ole.

Konkreetset puudused on seotud erisoodustustega, kus on tehtud mitmeid näpukaid, see osa paljudele tõenäoliselt ei meeldi. Põhimõtteliselt on seda vajalik reguleerida, kuid minule on vastukarva, kuidas on see praegu vormistatud.

Palju on punkte, mis jätavad tõlgendamisvõimaluse. On ju teada, et kui maksuamet hakkab tõlgendama, siis on ärimees see, kes jääb rataste vahele. Mingil juhul ei saa selle seaduse puhul loota, et tõlgendame seda sätet mõistlikul moel. Maksuamet reeglina selliseid asju mõistlikult ei tõlgenda. Sellised asjad tuleb välja rookida.

Selge on ka see, et füüsilisest isikust ettevõtjatele tähendab seaduse vastuvõtmine lõppu. Puudub sügav mõte edasi füüsilisest isikust ettevõtjana tegutseda, sest targem on vahetada ettevõtlusvormi.

Hetkel kuum