17 juuni 1999

Ka FIE on ettevõte

Teisipäeval valitsuse heakskiidetud edumeelne ja majandust elavdav ettevõtte tulumaksu kaotamise eelnõu ei too mingit muutust füüsilisest isikust ettevõtjaile (FIE). Nemad jäävad endiselt ettevõtluse tulult tulumaksu maksma.

Äripäeva arvates tuleb ka füüsilisest isikust ettevõtjad vabastada tulumaksust.

On arusaamatu, miks peab üht ettevõtlusvormi eelistama teisele. Seda aga on seaduseloojad teinud. Füüsilisest isikust ettevõtjaid on Eestis tunduvalt rohkem kui teise ettevõtlusvormiga ettevõtteid. FIEd on omamoodi ettevõtluse kasvulava, USA majandus baseerub suuresti meie mõistes FIEdel. Meil antakse nüüd kui mitte just hoop FIEdele, siis vähemalt selge signaal, et sellise ettevõtlusvormiga enam jätkata ei saa.

Riik peab füüsilisest isikust ettevõtjate teket hoopis soodustama, sest nad on kõige mobiilsemad ja nendel on lihtne turul ümber orienteeruda. Samuti võib just FIEsid pidada kauaoodatud keskklassi algeks.

Seadus, mis peaks soodustama reinvesteerimist, st ettevõtete arengut, tegelikult pidurdab ühe ettevõtlusvormi arengut. Kui FIE soovib oma ettevõtet laiendada, peab ta maksma tulumaksu, kuigi temaga konkureeriv juriidiline isik laieneb maksuvabalt.

Eelnõu seletuskiri põhjendab füüsilise isiku maksukohustuslaseks jätmist sellega, et tema puhul ei ole võimalik eristada eraisikut ja ettevõtjat. Sedasorti sõnastus näitab, et seda ei tahetagi teha. Lihtsam on probleeme tekitav ettevõtlusvorm likvideerida. Et eraisikut ja FIEd on võimalik eristada, näitab kasvõi 25. mai Äripäevas kirjeldatud endise korvpallitreeneri Jaak Salumetsa juhtum, kellelt maksuamet nõuab tagasi tuludest mahaarvatud ettevõtlusega mitteseotud kulud.

Praeguse sõnastusega seaduseelnõu seab FIEd valiku ette -- kas otsida rakendust tavalise töövõtjana või muuta ettevõtlusvormi. Viimane vabastab nad ka teatud määral vastutusest. Kui FIEna tegutsedes riskib inimene n-ö naha ja karvadega ehk kogu oma varaga, siis ASis või OÜs vaid oma osaluse ulatuses.

Erilise löögi alla satub hulk tegevusvaldkondi, mille ettevõtlusvormi vahetamine on keeruline, kui mitte suisa võimatu -- notarid, advokaadid, perearstid, konsultandid, talupidajad.

Miskipärast on seaduseelnõu koostamisel peaaegu et eelduseks võetud, et füüsilisest isikust ettevõtjad on kombinaatorid ja ainus eesmärk end FIEks registreerides on maksude optimeerimine. Eks ole parem-karta-kui-kahetseda-paanikaks tõenäoliselt ka ettevõtjad ise põhjust andnud, ent rahandusministeerium ei saa kätt südamele pannes väita, et FIE on ainuke ettevõtlusvorm, kus pettusi esineb. Ja maksupettused või maksudest kõrvalehiilimise juhtumid on maksuameti töövaldkond.

Ettevõte on ettevõte, hoolimata vormist. Riigi huvides peaks olema ettevõtluse soodustamine, mitte ühele ettevõtlusvormile teiste kõrval keerulisemate tingimuste loomine.

Hetkel kuum