17. juuni 1999 kell 22:00

Kas pooldate füüsilisest isikust ettevõtja vabastamist tulumaksust?

Mind paneb muretsema eelkõige eelnõu ja seletuskirja tonaalsus, mitte niivõrd eelnõu üksikud sätted. Meil valitseb suhtumine: poisid tulid, panid raha kokku ja tegid panga -- see on ettevõtlus, muu mitte. On ikka küll. Talupidaja on üksikisikust ettevõtja ja ta jääb selleks, sellest ei saa meie ega ükski teine ühiskond mööda. Soome maksumaksjate ühingus on näiteks 160 000 liiget, neist vaid 30 000 on firmad, ülejäänud on üksikisikust ettevõtjad.

Minu meelest peaks meilgi neisse hoolitsevamalt suhtuma, kui me ikka tahame ettevõtlust edendada. Ja kui tahetakse ettevõtlust soodustada, siis peab igasugust ettevõtlust soodustama, ka üksikettevõtjaid. See on aluspinnas ja sealt peaks asi edasi minema, aga meil on see paigast ära. Meil suhtutakse füüsilisest isikust ettevõtjatesse justkui maksupetturitesse.

Kindlasti pooldan. Kui ka füüsilisest isikust ettevõtjate investeeringud ettevõtlusse vabastataks tulumaksust, hakkaksin ka ise eraisikust ettevõtjaks. Usun, et seda teeksid paljud teisedki ja mitte ainult perearstid. Ma ei ole küll arvestust teinud, aga mulle tundub, et umbes pooled perearstid töötavad üksikettevõtjana ja pooled osaühingus.

Praegu töötan osaühingus, ise osanik ei ole. Kui koos töötab mitu perearsti, on asjaajamist hõlpsam korraldada osaühinguna töötades, üksikul arstil aga iseseisva ettevõtjana.

Mina olen üksikisikust ettevõtja ja loomulikult pooldan seda, kui minu teenitud tulu, mis ma talumajapidamise arendamiseks kulutan, oleks maksuvaba. Olen sel teemal mitmel korral ka oma arvamust avaldanud.

Kuna füüsilisest isikust ettevõtja vastutab oma majandustegevuse eest kogu oma varaga, siis tema jaoks peaksid ettevõtlustingimused olema isegi soodsamad kui äriühingute jaoks. Mina tahan võrdseid majandamistingimusi teiste ettevõtjatega, nagu see on paljudes riikides.

Pean äriühingute omanikke mänguriteks -- paneb mingi rahasumma mängu ja vaatab, mis edasi saab, kui rahapaigutus läheb luhta, pühib käed puhtaks ja kõnnib minema. Mina seda teha ei saa, mina vastutan oma tegevuse eest viimse püksinööbini. Minu meelest on füüsilisest isikust ettevõtja seetõttu ka pankade jaoks hoopis kindlam klient kui äriühing.

Tembeldada üksikisikust ettevõtja suureks kombinaatoriks on ebaõiglane. Üksikettevõtja ei saa kantida maksuvaba firma kaudu oma tulu mujale. Kombineerimisel on piir ees -- jääd riigi ees võlgu, võtab riik kõik. Äriühing kandib raha välja ja pankroti korral ei saa riik midagi. Kontroll on riigi ülesanne, kui maksuamet ei jõua kontrollida, on see riigi probleem.

Hetkel kuum