Silva Männik • 4. juuli 1999 kell 22:00

Tagasiostuotsust saab veel muuta

Kindlustusinspektsiooni peadirektor Ellen Ridaste teatas, et juulis selguvale Polaris Elu portfelli ülevõtjale antakse üle vaid kehtivad lepingud.

Praeguseks on tehtud tagasiostuavaldusi umbes 300 000 krooni ulatuses. Lisaks neile on selts juba teinud rohkem kui miljoni krooni eest väljamaksu otsuseid.

Ridaste märkis, et tagasiostuavalduse esitanud kliendid on teinud enda jaoks väga halva otsuse, sest nende raha väljamaksmine hakkab sõltuma seltsi likvideerimise või pankroti käigust. Nende puhul ei saa garanteerida, et kõik saavad oma raha kiiresti kätte -- likvideerimise käigus ei tule seltsile uut raha juurde ning kõik sõltub olemasolevate varade hulgast ja müümise edukusest, rääkis ta.

Ridaste lisas, et inimesed, kes tagasiostusummat veel kätte pole saanud, võivad oma otsust muuta ja lepingu taastada. Tagasiostmise asemel võib inimene Ridaste sõnul parem jätta kindlustusmaksed praegu maksmata ja ülevõtja selgudes lepingu uuendada ning võla uuele seltsile tasuda.

Ridaste ütles, et Polaris Elu portfelli üleandmisel vähendatakse lepingute praegu 7% garanteeritud intressi 3,5 protsendini. Polaris Elul on 13 000 kehtivat lepingut, millest enamikul on järgmakse tasutud või jäävad võlad alla lubatud kolme kuu. Uusi lepinguid Polaris Elu Ridaste sõnul ei sõlmi.

Tänavu kolme kuuga oli Polaris Elul investeeringuid 18 mln krooni eest ning 22 mln krooni eest nõudeid. Seltsi portfelli suurus on 31 mln krooni ja kuna seltsil puuduvad nõuetekohased kattevarad, antakse portfell üle teisele seltsile.

Hetkel kuum