18. juuli 1999 kell 22:00

Patendiga saab omanik privileegi

Üldises kõnepruugis kasutatakse sõna «leiutis» igasuguste ideede puhul. Patendiameti poole pöördutakse sooviga patentida äriideid, kaitsta töö organiseerimise skeeme, mängureegleid. Tegelikult nimetatakse leiutiseks ainult tehnilist lahendust (seadme konstruktsiooni, aine koostist või tootmistehnoloogiat).

Rahvusvaheliselt on kokku lepitud, et leiutise definitsiooni seadustes ei anta, seda ei riskita teha tehnika kiire arengu tõttu.

Kuna patent on privileeg, annab kaitsedokumendi kõikidel juhtudel välja riik. Eksitavad tihti patendivolinike reklaamikuulutused, mille tekstist paistab, nagu annaks nemad välja patente ja registreeriks kaubamärke. Tegelikult on tegemist antud spetsiifilises valdkonnas töötavate õigusabi osutajatega.

Reeglina ei tule kogenematul leiutajal endal sellest midagi head välja. Samuti ei maksa head loota, kui patendivolinik on ainult jurist: kindlasti peab tal olema tehniline ülikooliharidus ja tal peab olema tehnikaaladel taipu.

Leiutised võivad jaguneda patendiga kaitstavateks leiutisteks ja kasulikeks mudeliteks.

Patendiga kaitstaval leiutisel peab olema peale ülemaailmse uudsuse ka nn leiutustase, seda kontrollib patendiamet. Patendi väljaandmise protseduur võib kesta neli-viis aastat. Mitte sellepärast, et patendiamet kiiremini ei jõua, vaid maailmas kujunenud süsteemi tõttu. Patendi kättesaamisega venitamine on tihti efektiivsem kaitsetaktika. Välja antud patendi kaitseulatust enam muuta ei saa. Küll saab seda aga korrigeerida ekspertiisi käigus. Patendikaitse jõustub patendi väljaandmisel tagasiulatuvalt selle patenditaotluse esitamise kuupäevast.

Kasulikul mudelil ei pea leiutustaset olema. Ülemaailmne uudsus aga küll. Kasuliku mudeli tunnistus antakse välja kiiresti, mõne kuuga, ilma uudsust kontrollimata. Selleks, et tunnistusest midagi kasu oleks, peab leiutaja ise enne selle taotlemist olema kontrollinud, et leiutis on uus. Vastasel juhul on kerge tunnistust vaidlustada ja see tühistada.

Tihti on efektiivseim kaitsemoodus taotleda mõlemat kaitsedokumenti korraga. Kasulik mudel annab esialgse lühiajalise kaitse kiirelt tegutsevate sulide vastu, kes kipuvad kiirelt areenilt kaduma. Patenti kui tugevat kaitsedokumenti kasutatakse soliidses konkurentsivõitluses suurte firmade vastu.

Autor: Raul Kartus

Hetkel kuum