25. juuli 1999 kell 22:00

Kas valdade ühinemine peab toimuma vabatahtlikult?

Halduskulusid on vaja optimeerida ning peab tõstma haldussuutlikkust. See tähendab, et valdade ja omavalitsuste arv peab tulevikus vähenema. Jõulist edasiliikumist on takistanud see, et erinevatel valitsustel ei ole jätkunud piisavalt poliitilist tahet või jõudu, et asi lõpule viia.

Kindlasti ei tohiks aga valdade ühendamisega väga kiirustada. Valdade vähendamine ei saa olla eesmärk omaette, vaid eesmärgiks peab olema halduskulude optimeerimine.

Kohalike omavalitsusüksuste arvu vähendamiseks pooldan kaheetapilist reformi, mida on praktiseeritud näiteks Rootsis. Esimesel etapil antakse kohalikele omavalitsustele võimalus ja ka teatud riigipoolne toetus, et omavalitsuste arvu vähendada. See tähendab, et valdade ühendamine toimub vabatahtlikkuse alusel ja ühinemist ei sunnita keskvalitsuse ning riigi poolt kellelegi peale. Teises etapis käitutakse aga jõulisemalt ja enam omavalitsustele rahalist toetust ei pakuta. Arvan, et reformi läbiviimine kahes osas on õigem, kui see, et ülevalt antakse käsk kätte ja olgu olla. Valdade arvu vähendamist ei ole praegu otstarbekas käsu korras läbi viia.

Ma olen sellest teemast küll väga kaugel, aga mul on oma arvamus olemas. Kui Eestis on nii suur hulk valdasid, siis tähendab see seda, et kohalikud omavalitsused annavad tööd väga paljudele inimestele ja see ongi peamine põhjus, mis reformi läbiviimise ära nullib.

Pean haldusüksuste liitmist ja valdade arvu vähendamist riigi rahakotile väga oluliseks. Muidugi ei seisne haldusreform ainult selles, et vähendatakse valdade arvu, kuid minu arvates on see praegu haldusreformist rääkides kõige olulisem küsimus. Vallas töötavad bürokraadid ei ole sellest muidugi huvitatud ja töötavad liitumise vastu, sest ühinemise korral jääksid umbes pooled ametnikud tööta.

Valdade ühendamine tuleb viia läbi ülevalt poolt ja käsu korras. Teist võimalust lihtsalt ei ole. Kui oodatakse, millal vallatöötajad ise ühinemiseks initsiatiivi üles näitavad, siis jäämegi valdade arvu vähenemist ootama, sest osa reformi läbiviijaid vormistaks ennast töötuks. Loomulikult ei ole sellest kohalike omavalitsuste töötajad ise huvitatud.

Hetkel kuum