Tiiu Värbu • 29. juuli 1999 kell 22:00

Väikesed kaabel-TV firmad hääbuvad

Üldine litsentsileping annab operaatoritele õiguse näidata Saksamaa satelliit- ja Euroopa avalik-õiguslike telekanalite programme, nende hulgas ka ETV, YLE 1, YLE 2 ja MTV 3 saateid. Leping fikseerib kõigile operaatoritele programmide näitamise eest ühtse tasu. Eesti Autorite Ühingu esimehe Kalev Rattuse sõnul ei saa kaabeltelevisioonioperaatorid lepingus osalevate telekanalitega eraldi lepinguid sõlmida.

Juunis jõustunud kaabellevi seaduse järgi tohivad ajutise tegevuslitsentsi saanud satelliittelevisioonifirmad edastada vaid nende telekanalite programme, kellega on sõlmitud leping. Need operaatorfirmad, kes üldisele litsentsilepingule alla ei kirjuta, kaotavad ETV näitamise õiguse.

Samas peab pikaajalise kasutusloa saamiseks satelliittelevisioon näitama baasprogrammi, kuhu kuulub kohustuslikuna ka ETV. Sideameti kaabellevi projektijuht Lauri Siim ütles, et 10aastase kasutamisõigusega tegevuslubade väljaandmisel kaotavad ajutised tegevusload kehtivuse. Esimesed pikaajalised tegevusload antakse Siimu sõnul välja tõenäoliselt detsembri alguses.

1400 kliendiga Türi satelliittelevisioonifirma Telo juhataja Jüri Reieri sõnul seab üldine litsentsileping nad raskesse majanduslikku olukorda. Lepingu sõlmimine kasvataks nende kulutusi kliendi kohta vähemalt 15 krooni võrra, ütles Reier. Eelmisel aastal, kui Telo kuumaksu 7 krooni võrra tõstis, kaotas firma Reieri hinnangul 20 protsenti klientidest. «Väiksemates kohtades surevad need satelliittelevisioonid välja, kes seaduslikult tegutseda tahavad,» ütles Reier. «Eks piraatoperaatorid tegutse edasi, sest ega sideamet igale poole jõua,» lisas ta.

Pärnu kaabeltelevisioonifirma RHR Grupi juhatuse esimehe Raivo Kivikase sõnul tuleks neil litsentsilepingu sõlmimisel tõsta kuutasu 20 krooni võrra. Tema sõnul nad kuumaksu nii palju tõsta ei saa, sest nende põhilisteks klientideks on pensionärid. Kuumaksu samaks jättes ei jätku neil enam raha kaablite hooldamiseks ega uuendamiseks. Kivikas ütles, et kui nemad välja surevad, jääb Pärnu eramajade piirkond ilma kaabellevita, sest suurtele operaatorfirmadele on erapiirkonna kaabelleviga katmine ebarentaabel.

Rapla RA SAT kaabeltelevisioonifirma juht Risto Rosimannus on rahul, et üldise litsentsilepingu sõlmimisega kaob kõigi programmi omanikega läbirääkimiste pidamise vajadus. Rosimannus ei ole aga nõus, et ETV näitamine tasuliseks muutub. «Maksumaksja peab niigi ETVd üleval, milleks peame meie selle eest veel maksma?» küsib ta.

Suurte kaabeltelevisioonifirmade hindu üldine litsentsileping eriti ei mõjuta. Starman Kaabeltelevisiooni tegevdirektor Peeter Kern ütles, et nad kavatsevad kuumaksu krooni võrra tõsta. Eesti suurema kaabellevioperaatori STV asepresidendi Raivo Mihkelsoo sõnul on üldine litsentsileping nende firmale soodsam kui varem sõlmitud lepingud ning hinda võidakse isegi langetada.

Hetkel kuum