1 august 1999

Innovatiivne firma äratab tähelepanu

Reeglina mõjub majanduskasvu pidurdumine uuendustele pärssivalt. Tulemuseks võib olla turuosa kaotus uue tõusu saabudes. Seetõttu soovitatakse käituda ettevõtetel antitsükliliselt, mis eeldab, et olemasolevat strateegiat kohandatakse aktiivselt konkurentsieeliste säilitamiseks.

Saksa Liitvabariigis 1993. aasta majanduslanguse perioodil läbiviidud uurimus näitas, et innovaatilistel firmadel oli 33% suurem käive, 26% suurem kasum ja 17% suurem turuosa kui mitteinnovatiivsetel.

Selleks, et majanduskasvu pidurdumise tingimustes oleks innovatsioonitegevus edukas, peavad ettevõtte turundusvaldkonna töötajad võimalikult vara tabama muutusi tarbija ostukäitumises. Vastuse peaksid leidma küsimused:

- Kuidas muutub minu põhiostjaskonna ostukäitumine majanduskasvu pidurdumise tingimustes?

- Milliseid modifikatsioone tuleks toote/teenuse juures ette võtta, et tarbijate eelistus säiliks?

Leidnud vastused nendele küsimustele, tuleks uusi tooteid kavandades põhirõhk pöörata tarbija uutele eelistustele, nagu toote vastupidavus, ökonoomsus, keskkonnasõbralikkus jms.

Tuues kiiresti turule uusi tooteid, on ettevõttel võimalik kasutada ära varast turuletulekut esimese tulu saamiseks ja turubarjääride loomiseks. Samas tuleb aga märkida, et barjääride loomine on kulukas ja langeval turul kurnav.

Esimeseks innovatsioonieeliste loomise eelduseks on korralikult ülesehitatud uuringute ja arendustegevuse süsteem.

Teiseks eelduseks on projektijuhtimise meetodite kasutuselevõtt, mis võimaldab ettevõttel tunduvalt kiiremini reageerida uutele turusituatsioonidele ja klientide nõuetele. Uuenduste elluviimine kiireneb ja seetõttu saavutatakse eelised konkurentide ees.

Innovatsioonieeliste loomise kõige suuremateks plussideks ettevõtte jaoks on see, et antitsüklilise investeerimise ja innovatsioonitegevusega firma äratab langeval turul rohkem tähelepanu, sest teised kulutavad nüüd uuringutele ja arendusele vähem.

Juhul, kui arendustegevusega suudetakse luua toode, mis loob tõeliselt uusi probleemilahendusi ja suurendab ostjate hüvet, on edu tagatud.

Innovatsioonitegevust juhtides tuleb arvestada, et tarbijad ootavad langeval turul tooteid, mis on endisest odavamad, võimaldavad kulutusi vähendada, aga on siiski kaasaegsed.

Häid tulemusi lubab uuenduste plaanimisprotsessi lühendamine. Võimalik on kasutada osaliselt kattuvaid toote disaini, testi, kavandamise ja tootmisesse juurutamise etappe.

Negatiivse tagasilöögi võib ettevõte saada ainult sellisel juhul, kui eksitakse uudistoote hinnakujundusega ning tarbija väike ostujõud takistab neil kalli uudistoote ostmist.

Autor: Algis Perens

Hetkel kuum