ÄP fototoimetus • 5. august 1999 kell 22:00

Poola veab maaomandi pärast ELiga vägikaigast

Poola on seadnud eesmärgiks pääseda Euroopa Liitu (EL) aastal 2003. ELi poolt kandidaatriikidega läbirääkijad peavad tõenäolisemaks tähtajaks siiski aastat 2005 ja rõhutavad, et Poolale seatavad ühinemistingimused on seda karmimad, mida varem ta ELi püüdleb.

Poola ühinemisläbirääkimised ELiga ja avalik arutelu Poola kohast Euroopas on minetanud varasema romantilise suhtumise ja muutunud järjest asisemaks. Üha rohkem on hakatud kaaluma, mis Euroopa Liitu minek Poolale majanduslikult maksma läheb. Poolakate üldse ja eriti talunike suhtumine ELiga ühinemisse on küsitluste põhjal muutunud skeptilisemaks. Kui 1998. a juunis pooldas ELi astumist 60% poolakatest, siis nüüd samal ajal 55%, talunike vastuseis ELile oli sama ajaga kasvanud 21 protsendilt 46-le.

Maa müük välismaalastele ja eriti sakslastele on viimasel ajal Poolas kõige teravamaid vaidlusi tekitanud. Varssavi avaliku arvamuse instituudi (IPA) hiljuti küsitluse kohaselt on selle vastu 89% talunikest. Põhiliselt on selle taga ajalugu ja Teine maailmasõda, mille tagajärjel Poola idaosast läks osa maid Ukrainale ja Valgevenele ning läänes sai Poola maad juurde Saksamaa arvel. Poolakad kardavadki nüüd, et välismaalased (=sakslased) hakkavad ELis nende viljakaid ja pestitsiidivabu maid, mis on keskmiselt kümme korda odavamad kui ELis, kokku ostma. Seepärast saab poolakate arvates seda vältida üksnes pika maamüügialase üleminekuperioodiga.

Euroopa Liitu pürgijatest on ainult Eesti ja Sloveenia teatanud, et nad ei taotle välismaalastele maa müümisel mingeid piiranguid. Ungari ja Küpros on selles küsimuses samuti taotlenud ELilt pikka üleminekuperioodi ja T?ehhi kavatseb nõuda isegi Poolast pikemat üleminekuaega.

Poola seisukoht on tekitanud Euroopa Liidult jäigemaid vastunõudmisi. EL nõuab, et Poolal tuleb kiiresti midagi ette võtta ebaefektiivse ja subsideeritud mäetööstuse ja põllumajanduse ajakohastamiseks ning saastunud keskkonna puhastamiseks. Veel on EL vihjanud, et Poola pika maamüügi üleminekuperioodi vastu ei pruugi EL anda Poola töölistele kümneks aastaks ELis töötamise luba.

Autor: ÄP

Hetkel kuum