Kristel Raesaar • 29. august 1999 kell 22:00

EBRD ähvardab laenu tagasi võtta

Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) infrastruktuuri grupi juht Rod Hewett saatis eelmisel nädalal Tallinna volikogu ja Keskerakonna esimehele Edgar Savisaarele teravas toonis kirja, milles hoiatab teda panga ja ME Tallinna Vesi vahel sõlmitud laenulepingu rikkumise eest. EBRD ja Tallinna Vesi sõlmisid 1994. a septembris laenulepingu, millega vee-ettevõte kohustus 320 miljoni kroonise laenu saamisel hoidma vee hinda vähemalt 1,3kordsena võrreldes 1994. aasta märtsi hindadega.

Tallinna linnavalitsus kehtestas aga neljapäeval ASi Tallinna Vesi nõukogust mööda minnes oktoobrist pealinna joogi- ja heitveele senisest krooni võrra madalama tariifi. Alates 1. oktoobrist maksab Tallinna joogivesi 7,30 krooni ning heitvesi 5,70 krooni kuupmeeter. Ettepaneku vee hinda alandada kohalike valimiste eel tegi linnavalitsusele Keskerakonna juhitud linnavolikogu.

«Oleme juristide hinnangute alusel jõudnud selgusele, et see otsus on linnavalitsuse pädevuses,» ütles reedel Tallinna Vee nõukogu esimees, abilinnapea Heigo Kaldra. «Tänaseks on uued tariifid kehtestatud.»

Samas on Tallinna linnavalitsus viis aastat tagasi sõlmitud laenulepingu lisaga kohustunud järgima, et vee hinnatase võimaldaks ASil Tallinna Vesi täita laenukohustusi EBRD ees. Rod Hewetti väitel rikub linnavalitsus tariifide alandamisega seda lepingu punkti. EBRD grupijuhi andmetel ei vasta Tallinna Vee tariifid juba praegu laenulepingu tingimustele ning hinna alandamisega suureneb vahe veelgi.

Laenulepingu rikkumine annab EBRD-le õiguse nõuda pikaajalise laenu kohest tagasimaksmist. EBRD pressiesindaja ütles, et panga hinnangul kujuneb vee hinna langetamine majanduslikuks tagasilöögiks järgmisel aastal nii Tallinna linnale kui ettevõttele Tallinna Vesi.

«Kui ettevõte ei suuda ennast ise rahastada, ei ole ta võimeline jätkama Tallinna veevarustuse parendamise programmi ja see ohustab algavat erastamisprotsessi,» rääkis pressiesindaja. «Lisaks vajab ettevõte sellisel juhul raha linnaeelarvest, mis võib tulla teiste määrava tähtsusega projektide arvel.» Pressiesindaja andmetel on EBRD esindajatel kavatsus Tallinna Veele antud laenu asjus lähiajal Tallinna tulla.

Kui EBRD otsustab linnavalitsuse otsuse järel laenulepingu lõpetada, toob see kaasa suuri probleeme nii Tallinna Veele kui ka laenulepingut garanteerinud Eesti riigile, leidis linnavolikogu liige Rein Voog. «See tähendaks Tallinna Vee pankrotti,» väitis ta.

Tallinna Vesi finantsdirektor Urmo Raiend kinnitas, et ettevõttel puuduvad vahendid EBRD laenu koheseks tagasimaksmiseks. «See stsenaarium oleks äärmiselt negatiivne,» lausus ta.

Raiend tunnistas, et vee hinna langetamine pole ratsionaalne otsus. Madalamate veetariifide jõustumine tähendab vee-ettevõttele tänavu 5 miljonit krooni ja järgmisel aastal kuni 40 miljonit krooni kahjumit.

Vee hinna langemisest tekkiva kahjumi katmiseks kavatseb linnavalitsus tasuda maksumaksjatelt võetavast rahast linna sadevete äravoolu kulutused ja tuletõrje veevõtu süsteemide hooldamise, mille eest seni hoolitses Tallinna Vesi. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi võib linnavolikogu kehtestada veele ka abonentmaksu.

«Sellest on volikogus palju räägitud,» kõneles Rein Voog. «Sisuliselt valijaid praegu petetakse vee hinna langusega,» väitis ta.

Vee hinna langusega kaasnevad majanduslikud probleemid raskendavad eri hinnangutel ka ASi Tallinna Vesi kavandatavat erastamist.

Hetkel kuum