ÄP fototoimetus • 28. september 1999 kell 22:00

Firmadel on liitumispalavik

Firmade ühinemine on peamine põhjus, miks otseste välisinvesteeringute kasv jätkub jõudsalt, kirjutab ÜRO Kaubandus- ja Arengukonverents (UNCTAD) oma maailma investeerimisaruandes.

Aasia kriisile ja üldisele finantskriisile vaatamata suurenesid otsesed välisinvesteeringud eelmise aasta jooksul 40%. Otseste välisinvesteeringute all mõeldakse seda, kui ostetakse ära enam kui 10% välisfirma aktsiatest või kui mõnel muul moel investeeritakse välismaale. 1998.a tehti niisuguseid investeeringuid maailmas ca 9593 mld Eesti krooni väärtuses, mis on 2534 miljardit rohkem kui 1997. a. Sel aastal prognoositakse aruandes otseinvesteeringute kasvu jätkumist.

Sellise arengu mootoriks on eelkõige firmade ühinemine ja vastastikune ostmine. 1998. a jooksul suurenes riigipiire ületav firmade ühinemine, st enam kui 50% aktsiakapitali omandamist, 74% ehk 3440 mld Eesti kroonilt 6154 mld kroonile. Kõige aktiivsemad olid eelmisel aastal Ühendriikide ja Suurbritannia ettevõtted, mis andsid poole maailma investeeringutest. Kokku kaasnes eelmisel aastal ettevõtete ühinemisega 73 000 töökoha kadumine.

1990. aastatel kokku on nii arvuliselt kui ka rahaliselt umbes 25% kõigist firmade ühinemistest toimunud üle riigipiiride. Pidevalt on kasvanud nn hiidühinemised ehk tehingud, mille väärtus ületab 14,5 miljardit Eesti krooni. 1998. a tehti 89 sellist tehingut, 1997. a oli neid 58, 1996. a 45 ja 1995. a 35. Hiidühinemiste arv on kasvanud iga aastaga ja see arengutendents süveneb selgelt, tõdetakse aruandes.

1998. a tehti maailma riikides 145 seaduseparandust, millest 136 kergendavad rahvusvaheliste ettevõtete liitumist. Ühtlasi on ülemaailmses majanduses selgelt märgatav tootmissüsteemide muutumine rahvusvaheliseks.

1998. aastal oli UNCTADi aruande kohaselt maailmas 60 000 rahvusvahelist kontserni, mis andsid 25% maailma sisemajanduse kogutoodangust.

Alla kolmandiku kapitalist läks arengumaadesse. Enim tõmbasid kapitali ligi Aasia, Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond, Aafrika jääb neist kaugele maha.

Autor: ÄP

Hetkel kuum