28. september 1999 kell 22:00

Kas euro tuleb kasutusele võtta enne Eesti saamist ELi liikmesriigiks ?

Keerukas hetkel kommenteerida. Võib öelda, et ei ole kindlasti ühemõttelist arvamust. Igal asjal on oma negatiivsed ja positiivsed küljed. Kui need on läbi töötatud, eks siis ole näha.

Me ei ole mingisugust konktreetset otsust selle kohta langetanud ja ma arvan, et seda ei tule ka veel lähiaegadel. Pigem ollakse rohkem ja tugevamalt kõhkleval seisukohal.

Mulle meeldib selle idee originaalsus, sõltumata sellest, kas ta oleks õige või mitte. On lihtsalt väge tore, et on selliseid originaalseid ideid.

Aga ma arvan, et euro kasutuselevõtt oleks praktiliselt niisamuti otstarbekas. Kuid tuleb arvestada muidugi, et see seab Eesti Pangale suurendatud vastutuse meie valuuta tagamise eest. Sest kogu meil kasutusel olev euro hulk tuleb ju osta tegelikult välisvaluuta eest. Eesti Pank kaotab võimaluse emiteerimise kaudu mingisuguseid reserve endale luua.

Ma pean seda võimalikuks ja väga tõsist kaalumist väärivaks.

Sellest oli juba siis juttu, kui mina veel Hansapangas olin. Idee mulle väga meeldib. Lisaks argumentidele, mis Indrek on välja toonud, võib olla see, et euro muudab asjad väljaspoolt Eestit vaadatuna väga palju lihtsamaks. Kõigest on lihtsam aru saada, kui sa apelleerid mingite tuntud ühikutega, st eurodega. Lihtsus on kõige olulisem pluss ka Eesti poolt vaadatuna.

Peamine asi, mis vastu räägib, on ilmselt rahvuslik uhkus. Aga ka sellega on nii, et enamik inimesi on põhimõtteliselt nõus eurole üle minema, miks siis mitte seda juba varem teha.

Tuleb jõuda kokkuleppele eurotsooni riikidega. Ära kaob Eesti Panga intressitulu. Ta peab suurema osa valuutareserve vahetama sisuliselt DEMi sularahaks. Ja siis panema need sedelid ringlema. See on intressivaba laen Saksa riigilt, kui on DEMi sedelid. Me ei teeni selle raha pealt.

Aga muidu oleks see julge samm, tähendab suuremat kindlustunnet kursiriskide suhtes ja võib-olla tõmbaks ka intressimäärad natuke allpoole.

Ma ei teagi, kas ise toetan seda ideed veel, aga seda tasub arutada, et saada paremini aru, selle plussidest- miinustest.

Kui riigieelarve tulude pool satub kuidagi suurtesse raskustesse, riigil ei ole enam raha ja seda ei saa ka mujalt, siis on oht, et tekivad viivised. Seega tuleb hoida väga ranget eelarvedistsipliini, kuna taganemisteed ei ole ja ainus viis on arveid maksmata jätta. Mõnel arengumaal, kus USA dollarit on kasutatud, on olnud näha, et ega see päris imeravim ka ei ole.

Hetkel kuum