ÄP fototoimetus • 29. september 1999 kell 22:00

Prodi tuulutab Brüsseli bürokraatiat

See kriitika oli üks olulisemaid süüdistusi raportis, mis sundis kevadel Jacques Santeri juhitud komisjoni täies koosseisus tagasi astuma.

Eile komisjonis arutusel olnud uuendused puudutavad esmalt komisjoni poliitikat kujundavaid peadirektoraate (24) ja nende juhtimist. Viimased 40 aastat on bloki põllumajandusaparaati juhtinud prantslane, konkurentsipoliitikas on pikka aega domineerinud sakslased ja majandusalal itaallased.

Reformikavade edu peab näitama, kas Romano Prodil õnnestub murda liikmesriikide vastuseis, kes teevad oma mõjuvõimu säilitamiseks meeleheitlikku lobitööd.

«Peaministrid on kõik telefonide otsas,» ütles üks ametnik, kes ei välistanud, et uuendused osa oma radikaalsusest kaotada võivad.

Uute ettepanekute järgi, mille koostajaks on komisjoni asepresident Neil Kinnock, tuleb peadirektoraadi juht välja vahetada, kui ametikoht on liiga kauaks ühe riigi kätte jäänud. Sama kehtib, kui üks inimene on sellel ametikohal olnud kauem kui teatud perioodi, näiteks kaheksa aastat.

Sellega oli kohe tule all prantslane Guy Legras, kes on viimased 15 aastat juhtinud ELi põllumajandusdirektoraati. Üldse on prantslased sektorit juhtinud 1958. aastast alates. Eile tuligi teade Legras' üleviimisest välisasjade osakonda.

Kolmas uuendus nõuab, et peadirektoraadi juht ja vastava ala volinik Euroopa Komisjonis ei oleks ühe ja sama riigi esindajad. Nii tuleb tõenäoliselt ametit vahetada Euroopa Liidu laienemisega tegeleval Klaus Van der Pasil, kuna ka vastava ala volinikukoht kuulub sakslasele, Günter Verheugenile.

«Oluline on, et mehed ja naised liiguksid,» ütles Romano Prodi. «Ei saa olla hea, kui mingi konkreetse direktoraadi juht on alati prantslane või alati rootslane.»

Edaspidi täidetakse ametikohad isiklike eelduste ning mitte rahvusliku kuuluvuse järgi, ütles Prodi.

«Rahvaste segamise» printsiipi on Prodi juba rakendanud komisjoni volinike meeskondade kokkupanekul. Prodi enese 9-liikmelises kabinetis on esindatud seitse rahvust ning seda juhib iirlane David O'Sullivan. Samas on Prodi kabineti kolm liiget itaallased, mis vägisi komisjoni presidendile rahvuskaaslaste soosimise märgi külge kleebib.

Kokkuvõttes on volinike meeskondades kõige paremini esindatud suurriigid -- sakslasi on 18, britte 17, prantslasi 14, hispaanlasi 13 ja itaallasi 11. Samas on väike Belgia esindatud 10 ametnikuga. Soomlasi (4) on vaid Erkki Liikaneni meeskonnas, rootslasi on kokku 3.

Mitmed ELi liikmesriigid ei ole toimuvate ümberkorraldustega rahul. Prantsusmaa on juba avaldanud kartust oma keele marginaliseerumise pärast ELi ühe peamise töökeelena. Pretensioone on ka teistel. Samas on alanud reformid alles sissejuhatuseks palju suurematele muudatustele, mis Neil Kinnock tuleva aasta veebruaris avalikkuse ette toob.

Autor: ÄP

Hetkel kuum