ÄP fototoimetus • 3. oktoober 1999 kell 22:00

Kommenteeriv õpik maaomanikule

Valter Aasmäe raamatus on kirjas Eesti kinnisvara ajalugu, kokkuvõte olulisematest seadusesätetest ja kinnisvaraökonoomika algõpetus.

Ülevaate saab üldistel teemadel, nagu kinnisvara olemus ja hindamine, samuti võib huviline endale selgeks teha näiteks servituutide, hüpoteekide või reaalkoormatistega seonduva.

Autori hinnangul omandab kinnisvaraomanik pärast raamatu läbilugemist maaomanikule vajalikke turumajanduslikke teadmisi ligilähedaselt tsaariaegse kihelkonnakooli kava ulatuses. Sellest peaks siiski piisama, et vältida peamisi ohte, mis võivad teha maaomanikust rentniku või halvemal juhul jätavad ta varast ilma.

Käsiraamatule on omapoolse soovituse andnud Eesti Kinnisvarafirmade Liit. Liidu tegevdirektori Tõnis Rüütli sõnul eesti keeles peaaegu polegi ilmunud kinnisvara käsitlevat kirjandust ning seetõttu on käsiraamatu väljaandmine igati tervitatav.

Valter Aasmäe on paljudest kinnisvara puudutavatest seadustest välja valinud kõige olulisemad valdamist, kasutamist ja käsutamist reguleerivad sätted.

Autor: ÄP

Hetkel kuum