ÄP fototoimetus • 12. oktoober 1999 kell 22:00

Täna selgub sajandi viimane Nobeli majandusauhind

Sellisel juhul ei saa valituks olla ungarlane Janos Kornai, kes on uurinud sotsialismi mudelit ning selle kokkuvarisemist Ida-Euroopas.

Ainus naiskandidaat, keda on nimetatud, on ameeriklanna Anne Kreuger -- ekspert kaubandusteooria ja arengumaade alal.

Peafavoriidiks arvatakse New Yorgi Columbia ülikooli professorit Edmund Phelpsi, kes on uurinud, kuidas mõjutavad majandust inimeste ootused, näiteks seost tööpuuduse ja inflatsiooni vahel.

Samas pole välistatud, et auhinnakomitee otsustab seekord premeerida teerajajat mõnes majandusteaduse kitsas valdkonnas, näiteks ekonomeetrias. Tegemist on piirialaga majandusteaduse ja statistika vahel. Sellisel juhul on kaalukaks kandidaadiks Harvardi ülikooli professor Dale Jorgenson.

Aastaid on spekuleeritud ka kanadalase Robert Mundelli nimega, kes on «optimaalse valuutapiirkonna» teooria autor. Sellest pole mööda saanud peaaegu mitte ükski Euroopa valuutaliitu puudutav arutelu.

Interneti võidukäigu ajal on suurt kõlapinda leidnud «uus kasvuteooria», mille kuulutajaks oli Stanfordi professor Paul Romer. Teda peetakse aga Nobeli auhinna jaoks veel liiga nooreks, niisamuti kui Paul Krugmanit, kes on andnud arvestatava panuse väliskaubanduse teooriasse.

Autor: ÄP

Hetkel kuum