17. oktoober 1999 kell 22:00

Kas osa noore pere eluasemelaenust peaks tagama riik?

Mulle tundub see küll mõistlik idee. Kuid kindlasti tuleb vältida selle idee sidumist ühe konkreetse pangaga.

Praegu on just kõrge omafinantseerimise määr see, mis takistab noorel perel eluasemelaenu võtmist. Muidugi peaks omafinantseerimise nõue jääma ka noorele perele, kuid see võiks olla 10--15%.

Arvan, et laenu garanteerides ei peaks riik tegema vahet erinevate regioonide vahel ja eelistama või soodustama väljaspool Tallinna elavaid peresid.

Suhtun positiivselt. Noortel on tarbimisvajadus palju suurem kui vanematel inimestel, kuid samas ei ole neil majanduslikku tuge.

Eluaseme puudumine on kooli lõpetanud noortele praegu tõsine probleem. Juhtub ka laps sündima, siis ei ole noorel perel seda raha kohe välja käia, et soetada endale eluase. Seega noore pere seisukohalt on see hea. Omal ajal oleks ka endal sellisest toetusest palju abi olnud.

Omaette küsimus on, kuidas riik suudab maandada oma riskid.

Ma ei ole selle peale tõsiselt mõelnud, sest minu puhul ei ole see enam aktuaalne. Esmapilgul tundub, et see on positiivne idee, mis elavdab ka meie majandust ja ehitusturgu ning süstib noortele peredele optimismi.

Mingit regionaalset vahet ei tohiks teha. Tuleb vaadata ikkagi, kus on võimalik elada ja noorel perel tööd teha. Me võime küll anda soodsalt laenu Ida-Virumaale või Võrumaale elama asuvatele noortele peredele, aga kui nad tööd ei leia, siis pole sellel mõtet.

Selle idee puhul on nii positiivseid kui ka negatiivseid momente. Konkreetselt Hansapanga poolt valitsusele tehtud ettepaneku näol on tegemist riskantse äriga.

Ma saan aru, kui riik toetab noore pere eluasemelaene sellega, et maksab protsenditoetusi. Garantiiks peaks jääma siiski vara, mis selle laenu abil luuakse. Riik ei saa võtta nii mahukaid kohustusi enda kanda. Minule meeldiks, kui riik toetaks noori peresid otse, aga mitte ei garanteeriks nende laene.

Riski peaksid enda kanda võtma pangad. Laenu peaksid pangad väljastama ikkagi reaalselt olemasoleva ja tekkiva kinnisvara tagatisel. Mitte nii, et kogu laenusumma ujub kuhugi ära. Keegi seda pärast üles ei leia, sest see on kanditud näiteks Kaimani saartele ja riik garanteerib.

Ma ei näe põhjust, miks peaks riik eluasemelaenu garanteerides soodustama noorte perede elamaasumist väljaspool Tallinna. Praegu tuleb energiline tööjõud Tallinna ja väljaspool Tallinna peaks jääma elamispinna ülejääk veel pikaks ajaks püsima. Ma ei näe seal ka maksujõulist turgu.

Hetkel kuum