24. oktoober 1999 kell 22:00

Sotsiaalmaksu tuleb deklareerida iga kuu

9. oktoobril 1999 jõustus Sotsiaalmaksuseaduse ja Maksukorralduse muutmise ja täiendamise seadus (RT I 1999, 71, 685).

Järgnevalt selgitus Sotsiaalmaksuseaduse (edaspidi SMS) muudatusele, mis puudutab maksudeklaratsiooni FTSD esitamist. Muudatuse kohaselt asendatakse SMS § 10 lõike 1 puntki 4 sõnad «palga või muu väljamakse kuule» sõnaga «maksustamisperioodile». Nimetatud muudatus täpsustab SMSi sätete rakendamist, ent ei muuda seaduse üldisi põhimõtteid (endiselt on sotsiaalmaksu arvestuse aluseks kassapõhine arvestusprintsiip). Muudatus seisneb ainult deklaratsiooni esitamise kohustuses -- maksudeklaratsioon FTSD tuleb esitada igakuuliselt ja seda ka juhul, kui tööandja ei ole töötajale maksustamisperioodil väljamakset teinud. Maksudeklaratsioonid tuleb esitada maksustamisperioodile järgneva kuu 5. kuupäevaks.

Juhul kui tööandja ei tee põhikohaga töötajale väljamakset, siis vastavalt SMSi § 2 lõikele 2 on tööandjal kohustus maksta sotsiaalmaksu lähtuvalt kuupalga alammääralt. Maksudeklaratsiooni FTSD lisa 1 lahtris 1 näidatakse põhikohaga töötaja kohta lähtuvalt kuupalga alammääralt arvutatud sotsiaalmaksu summa (seni kehtivalt alammääralt 413 krooni), kuid lahtrites 2 ja 3 näidatakse 0, kuna väljamakset ei tehtud ning seetõttu puudub ka kinnipeetud tulumaksu summa.

Juhul kui tööandja on ekslikult deklareerinud midagi valesti, siis parandatakse vigast deklaratsiooni, mitte seda deklaratsiooni, mis tehti perioodi kohta, millal viga avastati. Parandatud deklaratsioonile tehakse märge «parandus». Parandusdeklaratsiooni FTSD põhivormil näidatakse vastavad õiged andmed aruandekuu kohta ning vormi FTSD lisadel 1 ja/või 2 esitatakse parandatud andmed nendel ridadel, kus tehti parandus. Kui paranduse käigus mõni isik kustutatakse maksudeklaratsioonist, siis esitatakse parandusdeklaratsiooni lisas 1 ja/või 2 vastavalt real isikuandmed (nimi, isikukood) ja lahtrites 1 kuni 6 märgitakse null.

Viimasel ajal on maksudeklaratsioonides FTSD lisas 1 ja 2 lahtrites 1 (maksmisele kuuluv sotsiaalmaks) ja 2 (kinnipeetud tulumaks) näidatud miinusmärgiga nii sotsiaalmaks kui ka tulumaks. Maksudeklaratsioonil FTSD võib eelnimetatud summasid näidata miinusmärgiga juhul, kui töötaja on tööandjale tagasi maksnud enammakstud töötasu.

Autor: Külli Külm

Hetkel kuum