Priit Kongo • 26. oktoober 1999 kell 22:00

Tarkvara audit maandab riski

Ettevõtete kulutused kasutatavale tarkvarale on viimastel aastatel kasvanud ning see on teinud tarkvarast firma üldiste varade tähtsa osa. Investeeringud tarkvarasse hõlmavad üldjuhul üsna märgatava osa nii infotehnoloogia- kui ka ettevõtte üldisest aastasest eelarvest.

Nagu iga teinegi kasutuslitsents, allub tarkvara kasutamise õigus intellektuaalse omandi kaitsele. Vastavalt autorikaitse seadusele käsitletakse arvutitarkvara loominguna, mille kasutamise kohta peab olema omaniku antud õigus.

Uus tarkvara ning uued versioonid on tootjatelt kiired tulema ning sageli võib juhtuda, et ettevõtte IT fookus suundub tarkvara administreerimise pealt rohkem arenduse poolele. See võib kaasa tuua kasutusel oleva tarkvara puuduliku litsentseerituse.

Tulemuseks on see, et paljud ettevõtted ei oma täit ülevaadet enda kasutuses olevast tarkvarast. Ei teata, mis arvutis kasutatakse mis tarkvara, ning ei teata, kas ja kus asuvad tarkvaralitsentsid.

Taoline infopuudus võib endaga kaasa tuua ootamatuid kulutusi nagu:

- kontrollimata tarkvara poolt arvutitesse installeeritud arvutiviirustest põhjustatud kahjustused.

- suuremad administreerimiskulud põhjustatuna mitteühilduvatest süsteemidest ning tarkvaraversioonidest.

- suurenenud tsiviil- ja kriminaalvastutusrisk põhjustatuna autorikaitse seaduse rikkumisest.

- võimalikud trahvid ning arvutite konfiskeerimisoht täidesaatva võimu poolt.

Tarkvara audiitor annab sõltumatu hinnangu tarkvara kasutamise ning litsentside olemasolu kohta. Samuti koostatakse auditi järgselt tarkvaralitsentside uuendamise ja administreerimise plaan ning pakutakse välja sobivad strateegiad.

Tuues näiteks Microsofti soovitused, võiks iga firma, kellel on rohkem kui 25 arvutit, lisaks iga-aastasele raamatupidamisauditile läbi viia ka tarkvaraauditi. Ettevõte saab tarkvaraauditi lõppedes kokkuvõtte ning dokumenteeritud ülevaate arvutitest koos «arvutipassidega» tarkvara osas. See on ettevõttele tarkvaralitsentside edasise uuendamise aluseks.

Hetkel kuum