27. oktoober 1999 kell 22:00

Kas ärikeeld Polarise juhtidele oli põhjendatud?

Polarise ja ERA Panga juhtkond ei ole näidanud ennast sellisest küljest, mis võiks välistada ärikeelu määramise. Pigem vastupidi.

Kahtlemata on asi erandlik ja sellise meetodi kergekäelist kasutamist ei saa soovitada. See peab toimuma ikkagi valitud juhtudel. Aga kui tõesti ühe või teise firma juhtkond on juba pikemat aega näidanud, et tema huvid on kuskil mujal kui korraliku või hea tava kohase äritegemise juures, siis ei ole ilmselt teist varianti.

Nii karm keeld seda tähendabki, et otsus on põhjendatud ja et selle otsuse taga on tõsised klauslid. Kindlustusseltsi varasid peab saama kasutada nõuete katteks. Juhtkond ja omanikud ei tohi nende katetega mängida. Ilmselt loeti Polarise juhtide tegevusest otseselt välja, et seltskond kas kantis, varjas või suunas midagi kõrvale. Tegelikult mõjus see kindlustusturule tervikuna halvasti. Ärikeeld on mõeldud kliendi kaitseks ja sellepärast on see põhjendatud.

Nii karm keeld seda tähendabki, et otsus on põhjendatud ja et selle otsuse taga on tõsised klauslid. Kindlustusseltsi varasid peab saama kasutada nõuete katteks. Juhtkond ja omanikud ei tohi nende katetega mängida. Ilmselt loeti Polarise juhtide tegevusest otseselt välja, et seltskond kas kantis, varjas või suunas midagi kõrvale. Tegelikult mõjus see kindlustusturule tervikuna halvasti. Ärikeeld on mõeldud kliendi kaitseks ja sellepärast on see põhjendatud.

Arvan, et see otsus on põhjendatud, muidu juhtide kuritarvitused ei lõppe. See on mujal maailmas elementaarne praktika, et panga või kindlustusseltsi juhatuse ja nõukogu liikmed on ärist väljas pärast seda, kui on tegemist vastava asutuse pankrotiga.

Ma siiski pehmendaks oma arvamust Polarise tegevjuhtkonna suhtes, sest ma olen veendumusel, et nad olid ainult mängukannid omanike käes. Kuid seadus on seadus ja kindlustusseltsi juhatuse liikmed peavad kandma karmi vastutust.

Kohtul on muidugi õigus selliseid otsuseid teha, aga kui inimesi ei ole ikkagi seaduse rikkumistes süüdi tunnistatud, siis on sellise keelu määramine küll liiga karm karistus. Kindlasti ei lähe sellepärast midagi paremaks. Inimesed on aastaid ikkagi ettevõtte juhtimisega tegelenud. Meil kõigil võib minna firma pankrotti.

Kui on tegemist süülise asjaga ja nad on raha kuhugi ära kantinud, siis peavad nad raha tagastama või vastavalt kahju hüvitama. Aga seda ma ei pea küll õigeks, et neil keelatakse ära osalemine teiste ettevõtete juhtimises.

Kommenteerida kohtu otsust on omaette probleem ja see on tänamatu ülesanne. Mul puuduvad andmed, mis alusel ja millistele andmetele tuginedes selline otsus langetati.

Minu arvates aga Eesti ärimaailm ei vaja selliseid otsuseid. Eesti ärimaailm on isegi väike ja kui me seda veel kunstlikult vähendame, siis ega see meie majandusele hea ei ole. Need, kes on eksinud, lööb turumajandus juba ise kõrvale. Kui ettevõtja on kaotanud usalduse, siis suhtutakse temaga lepingute sõlmimisse ja sidemetesse eelarvamusega.

Hetkel kuum