4. november 1999 kell 22:00

Eesti ehitusturul tundmatu firma Inigem võitis 6 miljoni kroonise pakkumisega Tallinna keskhaigla patoanatoomiahoone ehitaja leidmise konkursi. Võistupakkumisel osalenud leidsid, et tegemist on pettusega -- ettevõtteregistris on firma tegevusaladeks märgitud hulgi- ja jaekaubandus, aktsiakapitaliks 300 krooni. Ühtki hoonet pole firma ehitanud.

Sotsiaalpank peab läbirääkimisi välisinvesteerija leidmiseks, et teha talle ettepanek omandada osa Sotsiaalpanga aktsiaid. Panga juhtkond peab võimalikuks, et positiivse tulemuseni jõutakse juba aasta lõpus. Aktsiate ostuks peab olema kokkulepe Eesti Pangaga.

Justiitsministeeriumi eestvedamisel loodud maksusoodustustega finantskeskuse idee läbitöötamiseks loodud komisjon peab esitama kahe kuu jooksul valitsusele seisukoha, kas sellisel keskusel ning maksuvabadusel teatud piirkondades on üldse mõtet. Äripäeva andmeil esindas töögrupi esimesel istungil majandusministeeriumi ärimees Tiit Pruuli.

Valitsus on andnud nõusoleku rajada Harku valda endise pioneerilaagri maa-alale Balti tehnoloogia- ja äriarenduskeskus, kuhu USA firmad on nõus kohe investeerima 100 miljonit dollarit. Harku vald peab projekti aga keskkonnaohtlikuks.

Hetkel kuum