Kalev Roosiväli • 14. november 1999 kell 22:00

Kliendid saavad võimaluse valida

Kinnisvaramaaklerite atesteerimisega luuakse Eestis klientidele võimalus valida erinevate oskustega kinnisvaramaaklerite kasutamise vahel. Edasine kinnisvara vahendusteenuse areng sõltub eelkõige klientide käitumisest -- kas ja kuivõrd saab atesteeritud kinnisvaramaakler klientide eelistuse atesteerimata maaklerite ees.

Maaklerite atesteerimine ja käimasolev kutsereform tervikuna on olulisemaid tegureid, mis mõjutab kinnisvaramaakleri elukutse ning seeläbi ka kinnisvara vahendusteenuse arengut. Kinnisvaramaakleri elukutsel puudub väljakujunenud hariduse omandamise süsteem ja alles aastakümnetega tekkiv usaldusväärne imago. Seniseid identiteediotsinguid on saatnud pettustest ja ebaprofessionaalsusest tingitud skandaalid, mida õnneks on leevendanud heade maaklerite ja suuremate kinnisvarafirmade tehtud positiivne töö.

Arusaamatusi on tinginud ka tarbijate teadmatus -- mida kinnisvaramaaklerilt oodata. Arvukalt on kinnisvarateenuse tarbijatelt laekunud küsimusi Kinnisvaramaaklerite Kojale, saamaks selgust, mismoodi oleks pidanud kinnisvaramaakler mõnes tehingus käituma ning mida oskama ja teadma. Seni on kinnisvara vahendusteenuse kooslus olnud reguleeritud firmade siseselt sõltuvalt firma töökorraldusest ja -kultuurist. Kinnisvaramaaklerite kutsestandardite kinnitamise ja maaklerite atesteerimise protsessi kaudu reguleeritkase need ühtselt ja rakendatakse ellu, võttes aluseks parimad tavad.

Kuni atesteerimise teoks saamiseni eeldatavalt järgmise aasta jooksul saab klient kinnisvaramaaklerite oskuste ja usaldusväärsuse kohta küsida informatsiooni Eesti Kinnisvaramaaklerite Kojast -- kas konkreetne maakler on Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja liige, kas tema kohta on esitatud kaebusi, millised on kinnisvaramaakleri head tavad ning kohustused kliendi ees.

Analüütikute seisukoht on, et keskmiselt vaid ligi pooled kinnisvaratehingute sooritajatest Eestis kasutavad tänasel päeval kinnisvaramaakleri teenust. Tekkiv võimalus valida erinevate kinnitatud oskustega kinnisvaramaaklerite vahel annab põhjust oodata selle protsendi suurenemist. Arenguruumi näitab võrdlus, et paljudes arenenud riikides toimub kinnisvaramaaklerite vahendusel valdav enamik kinnisvaratehingutest.

Hetkel kuum