24. november 1999 kell 22:00

Kas kiirusemõõdiku näit on piisav tõend kiiruseületamisest?

Muidugi, kuidas siis teisiti? Kuidas saab siis kiirust mõõta ja kiiruseületajaid korrale kutsuda -- peab siis nendega ühes autos olema? Küsimus on praegu politsei aususes ehk siis selles, kuidas olla kindel, et kiirusemõõdiku näit on just konkreetse auto oma. Politseiniku autoriteet on praegu paraku küllaltki madal, aga üldiselt on ta vannutatud mees, ta on selleks koolitatud ja politseid tuleb siin uskuda.

Mina põhimõtteliselt liikluseeskirju ei riku ja see on mind ennast aidanud, ka siis, kui mind on rajalt maha võetud. Seda on tehtud ja on ka alusetult kiiruseületamises süüdistatud. Aga usun, et need on üksikjuhud. Muidugi peavad politseiniku käed reeglina olema puhtad.

Ma ei mõista kohtu otsust -- minu arvates ei ole tegu seaduserikkumisega politsei poolt. Politsei peab ka edaspidi kiiruseületajaid kinni pidama ja ka trahve määrama. Ilmselt tuleb seadust muuta -- roolis olija tuleb identifitseerida, seadmed muretseda, aga need on kallid. Muidugi saab politsei paremini tööle panna. Seda kõike saab, aga see võtab aega.

Täiesti kindlasti ei ole see piisav. Kiirusemõõdiku näit tuleb seostada selle autoga, mille kiirust mõõdeti. Kui seda ei suudeta teha, siis võib see ju olla mis tahes autoga, mis läbis mõõtmiskoha mõned minutid varem või hiljem. Ainuke argument on politseiniku ausus, aga kui samal ajal käib protsess politseinike üle peksmise asjaoludel, siis kõnelda politseiniku aususest ei ole võimalik.

Me elame õigusriigis, kus kehtib süütuse presumptsioon -- minu kuritegu tuleb tõestada, kuni seda pole tehtud, olen ma süütu. Ja mitte mina ei pea oma süütust tõestama, vaid süüdistaja peab tõestama, et ma olen süüdi. Ka siiani on politsei samamoodi kiiruseületajaile trahvi määranud, kodanik on lihtsalt kuuletunud nõukogude kodaniku kombel võimu esindajale. Aga täna võime me ka võimu otsuse kohtusse kaevata. Ja mul on siiras heameel, et keegi seda ükskord tegi ja kohus on võtnud asja ette. See on suurepärane pretsedent.

Kui politsei tahab tegelda sellega, milleks maksumaksja talle raha maksab, muretsegu korralikud seadmed ja tehku see asi vettpidavalt ja seda tööd, mida inimene neilt ootab -- et liiklus oleks turvaline. Seal, kus politseid tõesti vaja, teda pole, asulast välja piirangu lõppu tähistava märgi juures on ta platsis -- seal trahve koguda on lihtne.

Hetkel kuum