28. november 1999 kell 22:00

Kuidas käituda sobimatu töötajaga?

Selline küsimus püstitatakse sageli, täpsustamata ka endale, milleks või kellega töötaja ei sobi ja kuivõrd häiriv on see sobimatus firma eesmärkide seisukohalt.

- Alustuseks tuleks endale selgeks teha, mis nimelt häirib, milles sobimatus ilmneb.

- Peaks uurima, kas töötaja teab oma tööülesandeid ja täidab neid. Kui ei, tuleks temaga enda või firma ootustest rääkida ja tehtu kohta tagasisidet anda ning püüda muutuse suhtes kokkuleppele jõuda.

- Kui töötaja täidab tööülesandeid nõuetekohaselt, kuid tundub siiski sobimatuna, on olukord keerulisem. Väga tõenäoliselt on tegemist väärtuskonfliktiga, mille lahendamine on aeganõudev ja tugevaid tundeid tekitav.

- Väärtuskonfliktide lahendamist takistavad mitmed hoiakud, näiteks: ta peaks ise taipama; niikuinii tast asja ei saa; võib-olla olen mina ebaõiglane jne.

- «Pehmeim» viis väärtuste mõjutamiseks on eeskuju -- sobivama käitumise järjekindel modelleerimine.

- Mõjusam (ja valusam) on teha töötajale nelja silma all selgeks, mis nimelt tema käitumises on sinu arvates sobimatu ja kutsuda ta otsima lahendust. Oluline on taluda tekkivat vastupanu ja olla mõistev, kuid samas järjekindel. Tuleks sõlmida selged kokkulepped ning jälgida nende kehtimist.

Autor: Karin Hango

Hetkel kuum