29. november 1999 kell 22:00

Kauba saab kätte ka ilma BLita

Kauba üleandmiseks ilma bill of lading'u (BL) originaali esitamiseta on mitu võimalust. Nende võimaluste kasutamist saab organiseerida minimaalse ajaga ja laevafirma peab võimalustest klienti informeerima.

- Kauba saatja annab tagasi originaal-BLi laevafirma esindusse koos korraldusega väljastada sihtpunktis üleandmiskorraldus vastavale asutusele (telefoninumber, kontaktisik, isikukood). Laevafirma esindus saatja maal saadab vastava teate oma krüpteeritud sidesüsteemi kaudu sihtriiki ja volitatud klient saab kauba kätte.

- Kauba saaja avab laevafirma arvel deposiidi kauba ja konteinerite väärtuse ulatuses ja saab kauba kätte.

- Kauba saaja esitab laevafirmale tema poolt aktsepteeritud panga garantii kauba väärtuse ja konteinerite väärtuse summas ja saab kauba kätte.

Garantii või deposiit kuuluvad kauba saajale tagastamisele koheselt pärast BLi esitamist ja on vajalikud, et katta vedaja vastutust kauba saatja poolsete võimalike pretensioonide eest, juhul kui kaup väljastati valele kliendile.

Autor: Paavo Kollom

Hetkel kuum