29 november 1999

Kaubandusbilanss oli oktoobris plussis

Tolli andmetel moodustas kaupade väljavedu oktoobris 6,100 miljardit ning sissevedu 5,671 miljardit krooni.

Septembris, kui Ekland ajutise sisseveona vormistatult Eestisse tuli, moodustas Eesti kaubanduspuudujääk tolli andmeil 2,561 miljardit krooni.

Septembri väljavedu oli 4,415 miljardit ning sissevedu 6,976 miljardit krooni.

Oktoobris moodustas kaupade väljaveost eksport 34 protsenti, 0,6 protsenti ajutine väljavedu taassisseveo kohustusega ning 65,4 protsenti taasväljavedu.

Sisseveost andis 51,9 protsenti import vabaks ringluseks, 22,8 protsenti ajutine sissevedu, 1 protsent taassissevedu ning 24,3 protsenti sisseveetud kaupade tolliladustamine.

Kaupade import vabaks ringluseks pärast sisseveetud kaupade tolliladustamist moodustas oktoobris 425 miljonit krooni.

Kõikidest vabasse ringlusse imporditud kaupadest kuulus maksustamisele käibemaksuga kaupu summas 2,677 miljardit krooni.

Kokku oli Eestil oktoobris kaubanduspartnereid 111 riigist, 64 riigiga oli tollistatistika kaubandusbilanss positiivne.

Kõige rohkem suurenes oktoobris võrreldes septembriga kaupade väljavedu Rootsi -- 1,467 miljardi krooni võrra, mis oli tingitud merelaeva Ekland taasväljaveost.

Eestis remonditud Norra laevad Alexis ja Fossnes suurendasid taasväljavedu 286 miljoni krooni võrra ja Rumeenia laev Tango 89 miljoni krooni võrra.

Väljavedu vähenes kõige enam Leetu (166,7 miljoni krooni võrra) ja Suurbritanniasse (56,9 miljoni krooni võrra).

Autor: BNS

Hetkel kuum