7 detsember 1999

Nõrk kinnitus ei pea

Läinud nädala tugevad tuuled viisid ära nii mõnegi äsja ehitatud katuse, rääkimata vanadest katustest.

Katus on keeruline ja väga oluline ehitise osa. Kindla katuse ehitamiseks tuleb teha põhjalik eeltöö, järgida tehnoloogiat ja kasutada ainult ettenähtud materjale. Iga katus väärib põhjalikku läbitöötamist.

Enamik Eestis müüdavaid katusematerjale peavad vastu tugevamatelegi tormituultele. Katusematerjalide tootjad on välja töötanud oma materjalide paigaldustehnoloogia. Paigaldusjuhises on kindlaks määratud aspektid, mida tuleb katuse paigaldamisel järgida.

Iga tootja müüb kaasa spetsiaalseid kinnitusvahendeid (kruvid, naelad jms). Juhul kui ei ole saadaval spetsiaalseid kinnitusvahendeid, soovitab tootja analooge.

Kui katus tormituultele järgi annab, on enamasti viga paigaldustehnoloogia järgimises. Suur osa katustest valmib tellija-teostaja kokkuleppe teel, raha säästes ei tellita projekti ega kaasata ehitusjärelvalvet. Konkursi puhul ei määrata algtingimusi tööde sisu, kasutatavate materjalide, tehnoloogiate jms osas. Võitjaks osutub odavaima variandi pakkuja. Nii mõnedki töövõtjad kasutavad tellija teadmatust kurjasti, töö tehakse lohakalt ja asjatundmatult.

Uute hoonete ja suuremate ümberehituste puhul peaksid vead olema välistatud juba projekteerimise käigus. Projekteerija arvestab võimalikke tuule koormusi jm tegureid, mis võivad põhjustada katuse lendutõusmist ning määrab kehtivate projekteerimisnormide alusel õige kinnitite arvu ja aluskonstruktsioonide tugevuse. Piisab vaid hea ehitaja ja järelvalve kaasamisest ning ongi korralik katus valmis.

Kahjuks ei ole see asi nii roosiline. Tihti on projektiga kaasas vaid katuse tüüpsõlmed ja seletuskirjas määratletakse katusekatte värv ja materjal. Pole harv juhus, kus joonis ja seletuskiri omavahel ei ühti.

Väljastpoolt mõjutab katust tuul, mis tekitab negatiivset ja positiivset rõhku katuse kattele. Lisaks tekitab tuul hoones võnkeid.

Projekteerimise puhul ei arvestata tihti katuse alla pääseva tuule mõju. Katusealune tuul mõjub seda tugevamini, mida rohkem positiivset rõhku katuse alla pääseb. Eriti tugev on tuule mõju katuse lisadetailidele, nagu serva-, harja- ja liiteplekid. Ühe lisapleki tuule mõjul eemaldumisega võib muutuda kogu katuse konstruktsiooni vastupanuvõime.

Sissepuhuva tuule takistamisega ei tohi samas liiale minna -- tuleb tagada vajalik katusealuse tuulutamine.

Tagasiside põhjal pidasid meie toodetud WECKMAN'i teraskatused tormile hästi vastu. Ainus tormikahjustuste juhus oli Lasnamäe Alvari 33 eriprojekti järgi ehitatud paneelelamu katus, kus valmis roovitisele oli katusekatteprofiilid paigaldanud meie partnerfirma. Esialgse ekspertiisi põhjal ei andnud tugevale tuulele järgi katusekattematerjal, vaid katuse aluskonstruktsioon -- katuseroovide kinnitused sarikate külge ei pidanud vastu. Katuse tormikindluse tagab katusekonstruktsiooni ehitamisel ja katusekattematerjali paigaldamisel ehitustööde üldistest kvaliteedinõuetest (RYL) ja materjalitootjate paigaldusjuhenditest kinnipidamine.

Teras ja terasprofiil ei ole mingi eriliste lennuomadustega materjal. Katuste tormikindlus sõltub ikkagi konstruktsiooni vastupidavusest ja paigaldamise õigsusest. Meie firmal ei ole paigaldus- ega ehitusosakonda, seetõttu pole laekunud ühtegi tormikahju pretensiooni. Küll saavad kliendid meie müügikontoritest informatsiooni ehitusfirmade kohta, kes on läbinud meie koolituse ja keda me julgeme soovitada tänu pikaajalisele koostööle. Samuti soovitame kasutada kvaliteetseid kinnitusvahendeid, aluskatet ja lisadetaile, et kokkuhoiu arvelt ei kannataks katuse vastupidavus ajale ega ilmastikuoludele.

Eestis on aktiivset profiilplekk-katuse müüki olnud vaid 6--7 aastat. Me pea ainsa tootjana pakume ka paigaldusteenust. Paaril korral on meie katustel tugeva tuulega olnud probleeme katuse lisaplekkide lahtitulekuga, mille põhjuseks on olnud ebapiisav kinnitus. Teraskatuse tormikindluse tagab õigete paigaldusvõtete ja kinnitustarvikute kasutamine. Teraskatus on tervik, eterniidi või kivikatuse nõrgemini kinnitatud detailid võib torm ära viia. Materjaligarantiist saab rääkida ainult siis, kui katus on paigaldatud vastavalt juhenditele, tehniliselt õigesti ja selleks ettenähtud tööriistu kasutades.

Autor: Pekka Porkanen

Hetkel kuum