12. detsember 1999 kell 22:00

Pearaamatupidajast areneb firma finantsjuht

Viimastel aastatel on käärid pearaamatupidaja ja finantsjuhi palkades järjest suurenenud. Raamatupidajate töö on tänaseks küllaltki standardiseerunud -- samad oskused peavad olema nii suure kui ka keskmise firma pearaamatupidajatel. Pearaamatupidaja ametikohal töötamiseks on enamasti piisav, kui inimene on pädev seadusandluses, eriharidusega, korrektne ja täpne.

Pearaamatupidaja palga suurus sõltub paljuski firma edukusest ja rahalistest võimalustest palka maksta. Väikese firma puhul on pearaamatupidajal reeglina vähem tegevust ja palk väiksem, tema töökoormus pole võrreldav suure firma pearaamatupidaja koormusega.

Seetõttu töötavad mõned inimesed korraga kahe-kolme väikese ettevõtte pearaamatupidajana ning teenivad kokkuvõttes sama palju või isegi rohkem, kui teenib mõne suure ettevõtte pearaamatupidaja.

Kui inimene on läbinud arengu raamatupidajast pearaamatupidajani, omandanud kogemused ja sellest tulenevalt oskuse probleeme analüüsida ja lahendada, siis võib tema edasine areng olla töötamine finantsjuhi ametikohal.

Kui töötaja, kelle ametinimetus on pearaamatupidaja, palk on üle 20 000 krooni, siis enamasti täidab ta vähemasti osaliselt ka finantsjuhi funktsioone.

Osades firmades on siis ka töötaja ametinimetuseks pearaamatupidaja-finantsjuht. Ainult pearaamatupidaja funktsioonide täitmise eest ulatub palk tavaliselt 15 000 kroonini kuus. Suure kontserni finantsjuhi palk võib küündida ka 35 000--40 000 kroonini kuus.

Finantsjuht peab oskama näiteks üles ehitada kontserni finantsarvestussüsteemi, kulutusi analüüsida ja optimeerida, planeerida ja modelleerida tulevikku, efektiivselt paigutada vabu vahendeid ja pidama läbirääkimisi pankadega laenude saamiseks, suuremates kontsernides aktsiaemissioone korraldama jne.

Finantsjuht on partner ettevõtte juhile. Sageli on finantsjuht ettevõtte juhatuse liige, pearaamatupidaja kuulub harva juhatusse.

Ainult oskustest ja kogemustest ei piisa ettevõtte rahaasjade eest hoolitsemiseks. Mõnikord on töötajal kõik oskused pearaamatupidaja või finantsjuhi kohal töötamiseks olemas, kuid puudu jääb julgusest võtta enda peale vastutus.

Autor: Igor Päss

Hetkel kuum