13 detsember 1999

Rahvas peab maksuraha kasutust ebaotstarbekaks

Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll eile avalikustatud küsitluse järgi oli 47 protsenti vastanutest seisukohal, et riik kulutab laekunud makse ebaotstarbekalt, 15 protsenti nimetas riigi kulutusi täiesti ebaotstarbekaks. Vaid 2 protsenti vastanutest leidis, et riigi kulutused on ratsionaalsed ning 20 protsenti, et küllaltki ratsionaalsed.

Küsitlusest selgus, et valdav osa Eesti elanikest ei nõustu mõne maksu tõstmisega ühe kuni kolme protsendi võrra, et rahastada mõnd riiklikku programmi.

Enamik vastanuid oli seisukohal, et kulutusi riigikaitsele peaks hoidma samal tasemel või vähendama.

45 protsenti leidis, et Eesti kaitsekulutused peaksid jääma samale tasemele, 26 protsenti soovis nende kulude vähendamist ning 13 protsenti ei osanud vastata.

Kaitsekulutuste suurendamist toetas 16 protsenti vastanutest. Võrreldes 1996. ja möödunud aastaga on suurenenud nende inimeste osa, kes soovivad riigikaitsele tehtavate kulutuste vähendamist.

Eesti on kuulutanud NATO oma välispoliitiliseks prioriteediks ja teatanud kavatsusest tõsta kaitsekulutused 2002. aastaks kahe protsendini rahvuslikust kogutoodangust.

Autor: BNS

Hetkel kuum